Ørsted-direktör: Naturgas ska inte vara en del av EU:s taxonomi

Ørsted-chefen, Mads Nipper, anser dock inte, om förslaget går igenom, att det kommer att göra det mindre attraktivt att investera i sol- och vindenergi. Foto: Ørsted

Den blå stämpeln av kärnkraft och naturgas som gröna investeringar har kommit ett steg närmare efter att EU-kommissionen senaste publicerade och reviderade version av förslaget till en ny grön taxonomi.

Enligt Ørsteds vd, Mads Nipper, bör naturgas inte finnas med på den gröna listan.

- Jag hoppas inte att naturgas kommer att bli en del av EU:s taxonomi. Det blir helt enkelt fel. sa Mads Nipper vid en presskonferens i samband med bolagets bokslut för fjärde kvartalet.

I förhållande till kärnkraften ser Ørsted-chefen en viss logik i att låta befintliga anläggningar bidra med el tills vindkraft- och solcellanläggningarnas kapacitet är tillräckligt hög.

- Vi tror inte att det kommer att förändra utsikterna för vind- och solenergi. Om man måste bygga ett nytt kärnkraftverk idag blir elpriset minst tre gånger så dyrt som det är för vind och sol. Så det är ekonomiskt ansvarsfulla beslutsfattare som i alla fall kommer att lägga större delen av sina investeringspengar på sol och vind, säger Mads Nipper.

Enligt DPA kommer lagstiftningen att träda i kraft om fyra till sex månader, om inte en majoritet av EU:s medlemsländer eller Europaparlamentet motsätter sig. Det kommer dock att kräva att minst 20 medlemsländer förkastar planen.

Danmark har tillsammans med bland annat Nederländerna och Spanien varit starka motståndare till den nya taxonomin.

Källa: DPA