Halliburton överträffar förväntningarna och levererar vinster under fjärde kvartalet

Halliburton uppnådde en överraskning bland annat när det gällde borrning av oljekällor med ett rörelseresultat på 269 miljoner dollar jämfört med förväntningarna på 226 miljoner dollar. Foto: Halliburton

Det amerikanska oljeservicebolaget överträffar analytikernas förväntningar på försäljningen och gynnas inte minst av en ökad efterfrågan på oljeborrning.

- Under fjärde kvartalet gynnades Halliburton av en växande efterfrågan på bland annat borrning av oljekällor under 2021 med bättre resultat än väntat på topplinjen och verksamheten, skriver företaget i sina räkenskaper.

Intäkterna landade under fjärde kvartalet på 4,28 miljarder dollar. Enligt analytiker på frågan från Bloomberg News förväntades intäkter på 4,09 miljarder dollar. Det är samtidigt en tillväxt på 32 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020.

Rörelseresultatet slutade med en rörelseförlust om 96 miljoner dollar jämfört med samma period året innan.

Samtidigt realiserade Halliburton på den nedersta raden en vinst på 827 miljoner dollar jämfört med ett underskott på 227 miljoner dollar under fjärde kvartalet 2020.

Halliburtons vd och ordförande Jeff Miller ser att den positiva trenden fortsätter in i framtiden.

- Jag är nöjd över de accelererande fleråriga framstegen. Jag förväntar mig att makromiljön för branschen kommer att förbli understödd och att de internationella och nordamerikanska marknaderna kommer att återhämta sig igen.