Därför väljer svenska företag estniska företag som underleverantörer

Foto: Estlands handels- och investeringsråd i Sverige.

Trots en befolkning på endast 1,3 miljoner invånare finns det mer än 7000 industriföretag och 1800 företag inom metall- och maskinindustrin i Estland. Enligt Estlands handels- och investeringsråd är det framför allt den höga utbildningsnivån i kombination med hög digitaliseringsgrad, automatisering, nödvändiga ISO-certifikat, ett nordiskt affärstänk samt nära geografiskt läge, som gör det attraktivt för svenska företag att välja estniska industriföretag som underleverantörer.

Svenska bolag investerar i Estland
Svenska företag har ett högt marknadsförtroende och tycker att Estland har ett attraktivt företagsklimat. Detta enligt en ny studie från i höstas av bland andra Sveriges ambassad i Tallinn. Studien syftar till att ge en förståelse för det aktuella affärsklimatet i de baltiska staterna och visar bland annat att svenska företag har ett högt förtroende för den estniska marknaden samt att 60 procent av de svenska företagen planerar att öka sina investeringar i landet de kommande 12 månaderna.

Estland har en historia av att vara ursprungsland till flera enhörningsföretag och startups, inklusive svenska Skype värderat till 7,6 miljarder euro. Enligt en rapport från Google for Startups, Venture Capital (VC) företaget Atomico och underrättelseplattformen Dealroom, har över 30 procent av de tio mest värdefulla teknikföretagen, som grundades i Central- och Östeuropa efter 2000, sitt ursprung i Estland. Förutom Skype, är andra exempel Wise med en värdering på 14 miljarder euro och Bolt värderat till 4 miljarder euro.

bild
Foto: Estlands handels- och investeringsråd i Sverige.

Lång svensk-estnisk samarbetshistoria
Företaget Hanza, som grundades i Sverige 2008, är ett exempel på ett företag som efter att ha investerat i Estland, vuxit snabbt till att nu ha 420 anställda. Ett annat exempel är AQ Lasertool som, efter ytterligare förvärv i Estland under 2014, nu har 386 anställda och en omsättning på 38 miljoner euro.

Det som framför allt utmärker Estlands metall- och maskinindustri är den ständigt höga produktkvaliteten, säkra leveranser och ett stort fokus på kundanpassade lösningar. Estlands nordiska affärskultur bidrar också till att det är enkelt att samarbeta med svenska företag.

Estniska tillverkare är också snabba med att implementera nya idéer och teknologier och har en hög digitaliseringsgrad i både produktion och företagsledning. Detta bidrar till att Estland är en idealisk testplats för ny teknik och vägen till ”smarta fabriker” är kort. Som ett relativt litet land, ges också möjligheter för snabb kunskapsdelning i samhället. Detta bidrar till kortare ledtider för beslut och ökade möjligheter för samarbeten.

Vidare har Estland, utöver hög utbildningsnivå och snabb digitalisering, ett väl utvecklat samarbete mellan industri och akademi. Transparens och ärlighet är också något som värderas högt och som genomsyrar affärskulturen. Alla dessa faktorer gör att estniska företag är mycket uppskattade partners.

bild
Foto: Estlands handels- och investeringsråd i Sverige.

Även estniska företag uppskattar det svenska samarbetet – lång historia av samarbete
HOOB är ett exempel på ett estniskt företag som jobbar med flera svenska kunder, exempelvis ABB, Ericsson och Autoliv. De arbetar med fabriksautomation och jobbar främst med kunder inom bilindustrin och telekomsektorn. I princip allt de gör är skräddarsytt efter vad kunden efterfrågar och de märker ett stort intresse från svenska företag.

- Vi märker ett stort intresse från svenska företag. Det märktes inte minst när vi deltog på Elmia Subcontractor-mässan i Jönköping i november. Vi jobbar med robotsystem och automationslösningar, främst för bil- och telekomindustrin, där Ericsson, ABB och Autoliv är några av våra kunder. En styrka är att vi kan erbjuda skräddarsydda produkter samtidigt som vi håller en hög volym, vilket jag tror uppskattas av våra kunder, säger Priit Raid, en av grundarna till HOOB.

bild
Foto: Estlands handels- och investeringsråd i Sverige.

Från Estlands ingenjörsförbund (Federation of Estonian Engineering Industry) ser man också stor nytta med att öka samarbetet mellan Sverige och Estland. - Sverige är en av de viktigaste huvudmarknaderna för den estniska maskin- och metallindustrin att underhålla och utveckla. Effekterna av pandemin har lett till en betydligt mer aktiv kommunikation. Svenskarna har länge letat efter möjligheter att investera i Baltikum, men det är ännu inte helt tydligt hur Estland kommer att kunna konkurrera med sina förutsättningar. Fysiska möten, mässor och evenemang har en mycket viktig roll idag – vi ser tydlig framgång och stor nytta med att öka samarbetet mellan de två länderna, säger Triin Ploompuu, chef på Estlands Ingenjörsförbund (Federation of Estonian Engineering Industry).

Pionjär inom digitalisering
Framtiden ser ljus ut för estniska ingenjörsföretag. Den snabba digitaliseringstakten gör att estnisk metall- och maskinindustri kan gå före konkurrenter och bli ledande inom implementering av Industri 4.0-principer. FoU-samarbeten mellan olika partners ökar i snabb takt och ingenjörsbranschen lyckas även väl med att attrahera unga talanger. Estniska företag har också möjlighet att ansöka om offentligt stöd för att introducera ny teknik och digitalisera produktionen.

Ett exempel på ett företag som lyckats väl med digitalisering är Proekspert. De hjälpte det danska företaget Danfoss att digitalisera sina produkter inom kyl- och värmesystem och kompressorer. Proekspert är experter inom IT och avancerad planerings- och beslutsstöd och använder maskininlärning, big data, artificiell intelligens, diskret optimering och systemsimulering för att hjälpa sina kunder.

Estniska underleverantörer på Elmia Subcontractor för sjunde året i rad
I november förra året ställde flera estniska företag ut på Elmia Subcontractor-mässan i Jönköping. Estland har i mer än sju år haft en nationell utställning och välkomnar besökare till Happy hour och nätverkande.

- Det var mycket givande för de svensk-estniska relationerna att återigen vara på Estlands nationella utställning på Elmia Subcontractor, och det var fantastiskt att se ett fortsatt stort intresse från de svenska företagen. Estland har ett utmärkt läge geografiskt och är också kulturellt nära den svenska affärsmodellen. Det tillsammans med den flexibilitet som estniska företag kan erbjuda i tillverkningen gör att svenska företag föredrar estniska företag som partners. Jag ser helt klart ett mer direkt intresse från de svenska köparna och har redan förfrågningar om att hjälpa till att hitta matchande leverantörer från Estland, vilket är en kostnadsfri tjänst vi erbjuder svenska företag, säger Kristi Kivi Frimpong, handelsrådgivare på Estlands handels- och investeringsråd i Sverige.

Kontakt:

Kristi Kivi Frimpong, Handelsrådgivare, Estlands handels- och investeringsråd i Sverige.
E-post: kristi.kivifrimpong@eas.ee
Telefon: 0723758394

Webb eas.ee - Handel med Estland — norra Europas nav för kunskap och digitala affärer