Wärtsilä säljer 42 dieselmotorer för stora tankfartyg och för drift vid 45 minusgrader

Wärtsiläs 4,6- till 9,6 megawatts 31DF-motorer kan köras på både diesel och naturgas. Enligt Wärtsilä är 31DF en av världens mest effektiva fyrtaktsdieselmotor. Bild: Wärtsilä

Wärtsilä har ingått ett avtal med Samsung om att leverera motorer till sju Arctic tankfartyg, som byggs av det koreanska företaget.

Priset på affären uppges av Wärtsilä enligt koncernens pressmeddelande vara "över 100 miljoner euro". Leveransen avtalades i slutet av 2021.

Samsung, som för närvarande är känt i världen främst för sin IT och elektroniska enheter, är också ett stort tungindustriföretag i Sydkorea.

Inom området marinteknik, energiteknik och automation hade Samsung Heavy Industries en nettoomsättning på 7 350 miljarder KRW 2019, eller cirka 5,5 miljarder EUR.

Vart och ett av de sju fartygen kommer att ha sex Wärtsilä 31DF huvudmotorer, för totalt 42 huvudmotorer som ingår i beställningen. Dessutom har varje fartyg två hamnmotorer. En katalysator är installerad i varje motor för rengöring av avgaser.Samsungs nya fartyg ligger på 120 000 ton. De kan anses vara stora, men bildar på intet sätt några särskilt stora tankfartyg i nuvarande skala.

Designkriterierna för fartygen är bland annat tillförlitlighet i -45-gradig frost. Enligt releasen har Samsung redan erfarenhet av att bygga sådana fartyg.

Wärtsilä kommer att påbörja leveranserna under 2022-års sista kvartal. Fartygen beräknas vara färdigställda mellan 2024 och 2027.