Solaris utvecklas till ledande tillverkare av vätgasdrivna bussar i Europa

Solaris vätgasbuss Urbino. Utöver Österrike har Solaris sålt vätgasdrivna bussar till Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Polen och Sverige. Vätgasbussen Urbino 12 Hydrogen lanserades 2019 och är det mest avancerade fordonet från den polska tillverkaren. Fordonet har en räckvidd på 350 km. Bild: Solaris

Under de senaste åren har den polska busstillverkaren Solaris levererat ett 100-tal vätgasdrivna bränslecellsbussar i Europa. Ett nytt ramavtal med Österrikes största bussbolag skulle kunna öka denna siffra avsevärt.

Ett nyligen landat ramavtal med Österrikes största bussbolag, ÖBB Postbus, möjliggör en total leverans av 40 bussar till slutet av 2023. Inledningsvis är det dock en pilotleverans av fem vätgasbussar fram till november i år. Samarbetet mellan Solaris och ÖBB Postbus går tillbaka till 2009 och hittills har företaget förvärvat 169 bussar av Urbino-modellen. De nya vätgasbussarna kommer att vara stationerade i Villach längst söder om Österrike.

Vätgasprojekt

Det nämnda ramavtalet har träffats nästan parallellt med lanseringen av det så kallade H2 Carinthia-projektet, som syftar till att utveckla vätgasteknik i den sydligaste delstaten i Österrike. Projektet kommer att titta på användningen av väte i kollektivtrafiken och för industriella ändamål. I projektet ingår stora transportörer, myndigheter och energibolag. Inom projektet kommer Kärnten att ha sin första tankstation för vätgas som de kommande vätgasbussarna bland annat kommer att använda.

 

...