Wärtsilä och EPV Energi får 34 miljoner euro för forskning och utveckling

EPV Energi får 14 miljoner euro i stöd för att tillsammans med Vasa Elektriska och Wärtsilä utvinna vätgas ur vind och elektricitet ur vätgas. Foto: Wärtsilä

Nu när den finländska regeringen höjer anslagen för forskning och utveckling är österbottniska företag väl framme. I en första omgång kommer hela 34 miljoner euro till två företag i Vasa.

Understödet till forskning, utveckling och innovation, den så kallade FoU-finansieringen, höjs till 4 procent av BNP fram till 2030. Riksdagsledamöterna Joakim Strand (SFP) och Matias Mäkynen (SDP) välkomnar beslutet som enligt dem särskilt gynnar Österbotten.

Riksdagens parlamentariska arbetsgrupp för forskning, utveckling och innovation har Matias Mäkynen som ordförande och Joakim Strand sitter med i gruppen.

Vår rapport har mottagits mycket väl", skriver Mäkynen i ett pressmeddelande och ger som exempel att teknologiindustrins medlemsföretag har lovat utöka sina egna anslag med 200 miljoner euro i utbyte mot att staten höjer anslagen.

En stor pott pengar hamnar inledningsvis på Vasklot i Vasa, då både Wärtsilä och EPV tar emot stora bidrag för forskning.

Kan ge fler arbetstillfällen

EPV Energi får 14 miljoner euro i stöd för att tillsammans med Vasa Elektriska och Wärtsilä utvinna vätgas ur vind och elektricitet ur vätgas.

Wärtsilä å sin sida får 20 miljoner euro för sitt projekt Wärtsilä Clean Maritime Research Project. Wärtsilä fungerar som ett så kallat lokomotivföretag och har med det möjligheter att få ännu större stöd i framtiden, projektpengar som också kommer andra företag till godo.

- Parlamentariskt engagemang, engagemang från teknologiföretag och finansiering till lokomotivföretag kommer också att tillföra tusentals högkvalificerade och värdeskapande jobb till Vasa valkrets i framtiden, skriver Joakim Strand i pressmeddelandet.

Både Strand och Mäkynen understryker vikten av att staten har en aktiv roll i den här sortens projekt.

- Om vi inte är aktiva i Finland kommer internationella koncerner hitta intressanta platser i andra delar av världen där den offentliga sektorn är mer proaktiv, skriver de i pressmeddelandet.

 

...