Tyska ZF Bus Connect utvecklas till effektiv mångsysslare

ZF Bus Connect är en digital lösning som täcker tre områden, nämligen en elektronisk enhet i bussen, molnbaserad lagring och en webbaserad portal för dataanalys. Flottans ägare kan köpa en komplett lösning från ZF eller ansluta till en molnbaserad lösning som utnyttjar system du redan har. ZF Bus Connect har utvecklats utifrån uppkopplade lösningar som ZF redan har med över 10 000 uppkopplade bussar världen över. Foto: Friedrichshagen AG

En gammal tysk tillverkare av fordonsdelar kan uppenbarligen mycket mer än att tillverka växlar och växellådor.

Företaget har utvecklats till en komplett teknikleverantör av mobila lösningar och har nu tagit fram nya lösningar i fråga om hantering av stora bussfflottor. Det sker numera under paraplyet ZF Bus Connect.

En stor fordonsflotta är ett samspel mellan många människor i rörelse, fordon, förare, elkraft och förbränningsmotorer. Rutter, bränsleförbrukning, bestämmelser och lagkrav måste samverka i harmoni för att uppnå effektiv drift. ZF Bus Connect är en ny produkt som är tänkt att möta bussoperatörernas behov.

Som ett avancerat verktyg för hantering av fordonsparker gör ZF Bus Connect det möjligt för offentliga och privata bussoperatörer att förbättra effektiviteten och prestandan för sina fordonsflottor. Det gäller en rad områden.

Säkerhet: Geofensing och övervakning av föraren gör det lättare att upptäcka farliga körsituationer och därigenom förhindra olyckor och skydda mot stöld.

Effektivitet: Utvärdering av data i realtid för varje enskild buss gör det möjligt att optimera körning och tidtabeller, samt förbättra bränsleförbrukningen.

Drifttid: Trådlöst skadeförebyggande och slitage, samt diagnostik och trådlösa uppdateringar för att minska stilleståndstiden.

ZF Bus Connect har utvecklats för att kunna hantera både reguljärbussar och turbussar, både med förbränningsmotorer och eldrift, samt hybridlösningar, samt blandade bussflottor.