Volvo: Utsläppen vid tillverkning av elbilar kan vara 70 procent högre än vid tillverkning av bensinmodeller

Volvo meddelade också att C40 Recharge (i bilden) som elbil har ett mycket lägre koldioxidavtryck än sin jämförbara bensinversion under "användningsfasen", men antyder att det skulle ta en längre period av ägande innan den kompenserar för de utsläpp som uppstår under produktionen. Foto: Volvo

Volvo tillkännager att koldioxidintensiv produktion för batteri och stål gör företagets modell C40 EV mer förorenande än när man tillverkar en XC40 med bensinmotor

Biltillverkaren säger att vid den nuvarande globala elmixen måste fordonet köras först nästan 113 000 kilometer under 9 år baserat på genomsnittlig brittisk körsträcka, innan man kompenserar dess högre produktionsutsläpp

Detta kan dock minskas till mindre än 48 000 kilometer om elbilar laddas med grön energi.

Volvo har därför uppmanat världens ledare att påskynda investeringarna i ren energi. Volvo publicerar transparensrapporter om utsläpp för alla sålda elbilar

Volvo meddelade att utsläppen från produktionen av elbilar är mycket högre än hos en bensinekvivalent. Därför uppmanade Volvo både världsledare och energileverantörer att avsevärt öka investeringarna i grön energi för att minska koldioxidavtrycket från plug-in-modeller.

Den svenska biltillverkaren hävdar att under en bils livstid kommer den elektriska versionen att bli grönare totalt sett, även om detta bara kommer att uppnås efter att fordonet har kört mellan 48 000 och 109435 kilometer under fyra till nio år för den genomsnittliga brittiska bilisten.

Påståendena gjordes för att sammanfalla med klimattoppmötet COP26 som ägde rum i Glasgow och som en del av en revolutionerande ny transparensmetod som antagits av varumärket och vilket inkluderar Volvos senaste "Life Cycle Assessment"-rapport för den ren elektriska fordonet C40 Recharge.

Volvo säger att utsläppen av växthusgaser under tillverkningen av dess senaste elbil är nästan 70 procent högre än för en bensinmodell.

Biltillverkarens studie visar att utsläppen av växthusgaser vid tillverkningen av elfordonet är nästan 70 procent högre än en bensinmodell, vilket främst beror på kolintensiteten i batteri- och stålproduktionen, samt på den ökade andelen aluminium i plugg-modellen.

 

Källa: Volvo