Energiavdelningen lyfter Wärtsilä

Energilagringssystem. Foto: Wärtsilä

Under det tredje kvartalet kan detta finländska bolag visa stora framsteg på alla parametrar, där just energiavdelningen ökar både resultatmässigt och i förhållande till orderingången. Företaget passar även på att presentera sin målsättning att vara CO2-neutral 2030.

Allt från intäkter, verksamhet och vinster ökade i Wärtsilä under årets tredje kvartal.

Därmed har försäljningen ökat med 11 procent till 1,1 miljarder. Det justerade rörelseresultatet, EBITDA, är 95 miljoner euro. Det är en ökning med 37 procent. jämfört med samma period året innan.

Vinsten före skatt är drygt 7 miljoner euro vilket är en ökning med 120 procent.

Inom energidivisionen är omsättningen 487 miljoner euro, vilket är en ökning med 40 procent. Å andra sidan levererar Marine Power-divisionen status quo med en försäljning på 382 miljoner euro.

Under tredje kvartalet tog Wärtsilä energiorder för 486 miljoner euro, vilket är en ökning med 52 procent. jämfört med samma kvartal förra året. Det är dock värt att notera att det finska företaget själva framhåller att orderingången var låg 2020.

Totalt är orderingången 1,18 miljoner euro under kvartalet, en ökning med 21 procent som lyfter den totala orderstocken till 5,325 miljarder euro. Det är en ökning med 1 procent jämfört med orderboken efter de första nio månaderna under år 2020. Energidivisionen uppgår till 2,05 miljarder euro av orderboken.

CO2 neutral

I samband med redovisningen har Wärtsilä även presenterat sin strategi för bolagets egen verksamhet senast år 2030 som ska vara koldioxidneutral samtidigt som det också ska finnas en produktportfölj som är redo för CO2-neutrala bränslen.