Så skyddar du nätverket mot angrepp - Digitala hot allt vanligare

I takt med att företagen blir allt mer digitala ökar också exponeringen för olika typer av hot. Frågan är extra viktig för tillverkningsindustrin som ofta arbetar med utrustning som har en lång livslängd och där säkerhetssystemen riskerar att bli föråldrade. Tele2 Företag erbjuder en mängd olika säkerhetsfunktioner, antingen som färdig tjänst eller som kundanpassade lösningar.

Den ständigt ökande digitaliseringen innebär att företag inom tillverkningsindustrin kan bli mer effektiva och nå en högre lönsamhet. Men det är en utveckling som också ökar sårbarheten för olika typer av digitala attacker när användare och datakällor kommunicerar digitalt, samtidigt som stora mängder data lagras i molnbaserade lösningar eller i det egna nätverket.
 

Pandemin har ökat takten i digitaliseringen när fler personer arbetar utanför kontoret samtidigt som fler applikationer kan nås direkt via internet utan att passera kontoret. Eftersom man då inte har tillgång till företagets skalskydd är det ännu viktigare att inloggningen är säker, att användaren får ett fullständigt skydd och att företaget har kontroll på hur användarna ansluter. Säkerhet har blivit en viktig del av nätverket, inte bara ett tillägg.

bild

Svårt bedöma omfattningen av riskerna

De flesta företag är medvetna om att den här typen av risker finns men det är inte alltid lätt att bedöma hur omfattande riskerna är. Vi känner till att vi inte ska klicka på okända länkar, men få anar hur lätt det kan vara att sabotera en verksamhet eller att information hamnar på fel ställe även om vi försöker göra rätt. Tillverkningsindustrin arbetar ofta med utrustning som har en lång livslängd, där säkerhetssystemen riskerar att bli föråldrade och utsättas för hot om de ansluts till öppna, oskyddade nätverk.
 

Vi har sett att många företag inom tillverkningsindustrin har råkat ut för problem och extra kostnader till följd av säkerhetsattacker. Vi ser också en ökad trend av attacker och försök till utpressning riktade mot företag.
 

En av de vanligaste metoderna är nätfiske där man försöker lura användare till ett visst beteende genom till exempel falska mejl med länkar till sajter med skadlig kod. Därefter kan angriparen plantera ransomware som krypterar information och kräva pengar genom att hota med att radera informationen. Problem kan även uppstå när användare loggar in i molntjänster med enkla eller kopierade lösenord. Därför gäller det att ha ett starkt lösenord eller tvåfaktorsinloggning samt skydd mot nätfiske och malware i datorn eller nätverket. Ett annat hot som vuxit kraftigt är att genomföra DDoS-attacker mot företaget, ofta i samband med krav på lösensumma.

bild
 

Viktigt att fortsätta arbeta med säkerheten

Alla tecken pekar på att digitaliseringstrenden kommer att fortsätta även när pandemin väl klingat av. Många företag och deras anställda har vant sig vid nya digitala arbetssätt, något man kommer att ta med sig även om man återvänder till att arbeta på kontoret. Då gäller det att inte invaggas i en falsk säkerhet av att man i och med det är skyddad mot attacker, utan fortsätta arbetet med att upprätthålla säkra och tillförlitliga nätverk.

Så kan du skydda dig mot angrepp

  • Upprätta en säkerhetspolicy och plan för säkerhetsarbete.
  • Se till att programvaror och operativsystem är uppgraderade.
  • Backa upp data och spara kopior på flera ställen.
  • Säkerställ att bara godkänd utrustning används och dela upp nätverket i funktionella delar.
  • Se till att trafiken till internet kontrolleras och filtreras.
  • Säkerställ att endast godkända molnapplikationer används och att inloggningen är säker.
  • Säkerställ att det går att upptäcka säkerhetsincidenter.
  • Använd dig av partners som kan tillhandahålla rätt säkerhetsbehov.

Det här kan Tele2 Företag hjälpa till med

På Tele2 Företag utgår vi från säkerheten i allt vi gör, för våra kunder såväl som inom vår egen verksamhet. Vi driver kritisk infrastruktur och erbjuder tjänster som hjälper våra kunder att nå den säkerhetsnivå de behöver.
 

Tele2 Företag kan erbjuda flera olika säkerhetsfunktioner som färdig tjänst eller som kundanpassade lösningar. Vi är Cisco Gold-partner och Checkpoint 5 Star-certifierade och kan anpassa och justera säkerhetstjänsterna för att säkerställa rätt funktionalitet, policyer och säkerhetsnivå för er specifika verksamhet.

Vill du veta mer om vad Tele2 Företag kan göra för att utveckla er verksamhet? Besök vår webb för att läsa våra artiklar och insikter om tillverkningsindustrin HÄR!