Valmet utvidgar batteritillverkningen till fyra produktionslinjer i finländska Nystad

Valmet Automotive firade nyligen öppnandet av batterianläggningen i finländska Nystad. Den nya batterianläggningen ligger under ett tak med det finska företagets bilfabrik. Foto: Valmet Automotiv

Valmet Automotive har öppnat upp sin nya batterifabrik i Nystad. Fabriken ska verka intill den befintliga bilfabriken och målsättningen är att utvidga verksamheten till 2024.

Den nya batterifabriken har hittills skapat jobb för 200 personer och målet är att då fabriken utvecklats ytterligare, anställa upp till 500 personer. När verksamheten i fabriken har utvidgats ska det finnas fyra produktionslinjer för att tillverka batterier.

Tillverkningen av batterier påbörjades i festlig anda då näringsminister Mika Lintilä deltog.

Den nya fabriken har kostat drygt 120 miljoner euro.

Valmet Automotive har under året utvecklat sin verksamhet i Nystad med att tillverka nya typer av elbilar och med att anställa hundratals nya personer till sin bilfabrik i Nystad.

Bolaget har sedan tidigare en batterifabrik i Salo som även den utvidgats i takt med att efterfrågan stigit.