Brittisk bussindustri kräver mer hjälp under grön omställning

Företaget BYD/ADL:s nya elektriskt drivna bussar i fabriken. Den brittiska bussindustrin bidrar till cirka 250 000 jobb, liksom till tusentals andra arbetsplatser inom busstillverkning och supporttjänster. Totalt finns det cirka 32 000 bussar i trafik i Storbritannien. Stagecoach är en av de största bussoperatörerna i Storbritannien, som kör 8500 bussar och sysselsätter cirka 25000 personer över hela landet. Foto: Byd/Adl

- Stödsystemet för bussföretagens gröna övergång, som lanserades av den brittiska regeringen, rullas ut för långsamt och sporadiskt, enligt ett gemensamt uttalande från bussoperatörer, tillverkare och fackföreningar.

I februari 2020 tillkännagav den brittiska regeringen ett stödsystem för att hjälpa bussindustrin att växa i en grönare riktning. Detta kommer att ske genom finansiering av 4 000 bussar som går på antingen el eller vätgas, under en femårsperiod. Uppbyggnaden av laddningssystem måste forceras fram också.

- Enligt flera tillverkare och branschorganisationer håller dock landets regering på att sakta komma ut ur starthålen när det gäller stödsystemet, skriver Financial Times.