Amerikanska hamnchefer förväntar sig att logistikkaoset kommer att fortsätta in på 2022

De stora volymerna och eftersläpningarna skapar press både på containerfrakt och landbaserad logistik, vilket skapar skakningar längre ut genom leveranskedjorna. Foto: Limbiq.org

Först när coronainfektionen har kommit helt under kontroll kommer situationen verkligen att förbättras, låter det i USA.

47 containerfartyg står för närvarande i kö på den amerikanska västkusten, och utsikterna för att den bilden ska förändras är fortfarande låga, skriver tidskriften Børsen .

- Några av de viktigaste aktörerna meddelar att de inte ser någon lättnad. De räknar med att trängseln kommer att vara ett problem under första kvartalet 2022. Flera förutspår att det kommer att bli problem även i slutet av andra kvartalet 2022, säger David White, chef för Virginia Maritime Association.

Enligt Børsen är beskedet från hamndirektörerna att de först kommer att se den kaotiska godssituationen förbättras avsevärt när coronainfektionen har kommit under kontroll i USA. I nuläget är plötsliga stängningar av hamnar på grund av utbrott fortfarande ett problem.