SKF kommer att ge service åt Berlins tunnelbanetåg enligt ett långsiktigt avtal

Så här ser Berlins nya tunnelbanetåg ut. Foto: Stadler

Serviceavtal för U-Bahn-tåg inkluderar originaldelförsörjning och service för minst 606 tunnelbanevagnar och kommer att pågå i minst 32 år.

Kontraktet, med den schweiziska järnvägstillverkaren Stadler Rail, är värt flera miljoner euro. Den innehåller ett antal SKF-lösningar som sträcker sig från hjulsatslager och axellådor till smörjsystem.

Under kontraktets mer än 32-åriga löptid kommer SKF att täcka reservdelsbehovet. Kontraktet omfattas av ett prestationsavtal, som mäts mot en uppsättning KPI:er för att säkerställa ett högt kundförtroende.

Enligt avtalet kommer SKF att serva mer än 606 järnvägsvagnar som ska byggas mellan 2022 och 2026. Detta kan sträcka sig till totalt 1500 vagnar.

Berlins U-bahn -operatör, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), har sagt att detta är det största fordonsköpsprogrammet i dess hundraåriga historia. Den totala budgeten uppgår till cirka 3 miljarder euro för upp till 1500 vagnar.

Sammantaget kommer SKF -kontraktet att omfatta leverans och service av bland annat mer än 12 000 hjullager. SKF:s långvariga relation till Stadler, dess förmåga att erbjuda ett brett servicepaket och dess tekniska expertis var nyckelfaktorer bakom att vinna kontraktet. SKF var också med i den mycket tidiga utvecklingsfasen - att utveckla produktlösningar som var skräddarsydda efter kundens behov.

Servicekontraktet syftar till att förbättra tågens tillförlitlighet och drifttid inom Berlins U-Bahn.

SKF kan stödja järnvägstillverkare att uppfylla sin RAMS (tillförlitlighet, tillgänglighet, underhåll och säkerhet) och LCC (Lifecycle Costing) -ansvar, en nyckelfaktor för lagerprestandan hos moderna tåg.