Polska företag och GE Hitachi samarbetar för att utveckla SMR

År 2019 tecknade Synthos Green Energy (en del av Synthos Group) ett samarbetsavtal med GEH om byggandet av BWRX-300-reaktor i Polen. Foto: Creative Commons, kredit: U.S. Government Accountability Office

Polska kemikaliegruppen Synthos och energigruppen ZE PAK undertecknade nyligen ett investeringsavtal för byggandet av små modulära kärnreaktorer (SMR) på platsen för ZE PAK:s koleldade kraftverk i Patnów i östra Polen.

Parternas avsikt är att planera och bygga GE:s och Hitachi Nuclear Energy´s minikraftverk (GEH) BWRX-300. Företaget Synthos, som har ensamrätt i Polen för GEH:s SMR-anläggningar, kommer att fungera både som investerare och teknikleverantör.

BWRX-300 är en vattenkyld SMR med passiva säkerhetssystem, baserat på GEHs USA-licensierade 1520 megawatt starka Economic Simplified Boiling Water Reactor.

I oktober 2020 inledde Synthos en regelverksdialog med polska National Atomic Energy Agency om möjligheten att bygga BWRX-300 i Polen, med stöd av det amerikanska företaget Exelon Generation, GEH och Finlands Fortum Power and Heat Oy. I december 2020 slutförde Synthos en genomförbarhetsstudie för en samling GEH BWRX-300 SMR:s i Polen. Studien utarbetades av det amerikanska kraftverket Exelon.

Synthos meddelade att gemensamma åtgärder som utförs av Polens två största privata entreprenörer, Zygmunt Solorz (ZE PAK) och Michal Solowow (Synthos), kan hjälpa Polen i sin energiomställning från smutsig till grön energi och ge polska medborgare ren och billig energi.

ZE PAK planerar att investera i 4 till 6 stycken SMS:s av typ BWRX-300 SMR.

- Vi behöver billig och ren energi för att utvecklas som stat och samhälle. Kärnkraften är en ren och ekologisk energikälla och det här projektet förde oss tillsammans med Michal, säger Solorz.

- Ett gemensamt mål, det vill säga ett rent och konkurrenskraftigt Polen, är värt utmaningen och jag är övertygad om att vi tillsammans kan uppnå det.

 Han tillade att ZE PAK är den första kolkraftproducenten i Polen som inte bara säger att hen har en plan för avkolning, utan en som gör det också.

- Vi har byggt den största solcellsanläggningen i Polen, vi planerar för att kunna använda vindkraft, vi utvecklar vätgasinfrastruktur. Investeringar i atomen är en gigantisk möjlighet för Polen, dess folk och företag att få tillgång till ren och billig energi. Polen behöver olika, ekologiska källor för el och värme, både för alla enskilda och företagskonsumenter

- Polen är Europas tillverkningscentrum, som kräver utsläppsfria och stabila energikällor. Om vi ​​vill fortsätta utvecklas i snabb takt och bli ett mer välbärgat samhälle och locka ytterligare utländska investeringar till oss måste vi ha tillgång till attraktivt prissatt energi. Jag är mycket glad över att få möjlighet att genomföra detta projekt tillsammans med en enastående och erfaren polsk entreprenör och kollega, sade Zygmunt Solorz.

- Patnów är den plats som anges i regeringens polska kärnkraftsprogram. Våra planer konkurrerar inte med statens. SMR kommer inte att ersätta statens storskaliga kraftproduktion, men de kan vara ett utmärkt komplement till det och gradvis ersätta det en del av den kraft som genereras från fossila bränslen, underströk ZE PAK:s VD Piotr Wozny.