Rosatom inleder bygget av en 300 megawatt stark snabbreaktor av typ BREST-OD-300

Illustration av det framtida kärnkraftverket BREST-OD-300. Bild: Rosatom

Rosatom inleder bygget av en 300 megawatt stark snabbreaktor av typ BREST-OD-300

Byggandet av en kärnkraftenhet med blykyld snabbreaktor på 300 megawatt av typ BREST-OD-300 har inletts på platsen i Seversk, Sibirien.

Snabbreaktorn byggs av Chemical Combine (ett företag till Rosatoms dotterbolag TVEL Fuel Company) i Seversk i ryska Tomsk-region. Reaktorn använder blandat uran-plutonium

nitridbränsle (MNUP-bränsle), speciellt utvecklat för denna anläggning, lösning som anses vara optimal för snabba reaktorer.

Kraftverket kommer att utgöra en integrerad del av Pilot Demonstration Energy Complex

(PDEC), ett kluster av tre sammankopplade unika anläggningar, inklusive en

produktionsanläggning för kärnbränsle (för tillverkning och omarbetning). Kraftenheten BREST-OD-300 utrustas även med en anläggning för bestrålad bränsleupparbetning.

För första gången i historien byggs ett kärnkraftverk med en snabb reaktor, som kommer att byggas tillsammans med enskilda företag för service av hela kärnbränslecykeln på en enda plats. Efter upparbetning skickas det bestrålade bränslet från reaktorn för bearbetning

(dvs. reproduktion till nytt bränsle), vilket ger detta system möjligheten att gradvis bli autonomt och oberoende av leveranser av externa resurser.

PDEC är konstruerad i ramen för Rosatoms "genombrotts" -projekt, som syftar till att utveckla ny teknisk plattform för kärnkraftsindustrin.

- Kärnkraftsindustrins resursbas kommer praktiskt taget att bli outtömlig på grund av oändlig upparbetning av kärnbränsle. Samtidigt kommer de kommande generationerna att slippa problemet med insamling av använt kärnbränsle. Det framgångsrika genomförandet av detta

projekt kommer att göra det möjligt för vårt land att bli världens första ägare av kärnkraftsteknik

som helt uppfyller principerna för hållbar utveckling när det gäller miljö,

tillgänglighet, tillförlitlighet och effektiv resursanvändning. Idag bekräftar vi vårt rykte som

globalt ledande nation när det gäller utveckling av ny kärnteknik, som erbjuder mänskligheten unika lösningar, som syftar till

att förbättra människors liv, säger Alexey Likhachev, generaldirektör för Rosatom.

Designen av den blykylda reaktorn BREST-OD-300 bygger på den ”naturliga säkerhetens principer,”. Reaktorns unika egenskap gör det möjligt att bli av med risken för en härdsmälta genom ett omfattande stödsystem. Samtidigt har säkerhetsklassen sänkts för icke-reaktorutrustning.

Reaktoranläggningens integrerade design och fysik gör det möjligt att utesluta olyckor som kräver evakuering av befolkningen. I framtiden bör sådana installationer inte bara öka kärnkraftens säkerhetsnivå, utan också göra reaktorerna mer ekonomiskt konkurrenskraftiga jämfört med den mest effektiva termiska kraftproduktion, vilket gäller i synnerhet ifråga om ånggasteknik.

- Genomförandet av så kallade ”genombrotts”-projektet omfattar inte bara utveckling av

innovativa reaktorer, utan även introduktion av den nya generationens teknik för kärnbränslets kretsformiga behandling. För det första inkluderar denna produktion av bränsle av typ nitrid-MNUP, vilket kommer att säkerställa en effektiv drift av en blykyld snabbreaktor. 

Bränslet består helt och hållet av återvunnet kärnmaterial såsom plutonium och utarmat uran. För det andra betyder detta mer effektivt och ekonomiskt attraktiv radiokemisk teknik för bearbetning av bestrålat bränsle och avfallshantering. Sammantaget kommer de att göra framtidens kärnkraft faktiskt förnybar

med en praktiskt taget avfallfri produktionskedja, säger Natalia Nikipelova, VD för Rosatoms bränsleföretag TVEL Fuel Company.

Enligt den planerade tidtabellen räknar Rosatom med att snabbreaktorn BREST-OD-300-reaktorn kan starta driften under 2026. En bränsleproduktionsanläggning kommer att byggas 2023 och byggnationen av ombehandlingsmodulen för bestrålat bränsle är planerad att starta 2024.