Nytt nordiskt acceleratorprogram inleds för vätgasrelaterade startup-företag

Kjeller Innovation har 25 års erfarenhet av utveckling av program, tjänster och metoder när det gäller att hjälpa företag med teknikstart. Foto: Kjeller Innovation

För att nå klimatmålen kommer världen att behöva stora mängder vätgas, nya lösningar och ny teknik. Norska och nordiska företag har en gyllene möjlighet att inta en ledande roll på den snabbt växande vätgasmarknaden.

- Det finns behov av mer innovativa lösningar och företag som kan bidra till tillväxt och värdeskapande, säger Gitte Bromander, senior affärsutvecklingschef på Kjeller Innovation och projektledare för det nya acceleratorprogrammet Nordic H2 Launcher.Programmet är baserat på Launcher-konceptet, ett intensivt acceleratorprogram utvecklat av Kjeller Innovation.

Under nio dagar (mellan 31 augusti och 17 september 2021) kommer 10 utvalda nystartade företag och tillväxtföretag att ha möjlighet att knyta kontakter med ledande nordiska branschpartners, investerare och experter inom affärsutveckling.

Målet med programmet är att förbereda dessa tio företag för ytterligare tillväxt och internationell skalning.

- Nordic H2 Launcher genomförs i samarbete med erfarna partners, säger Gitte. Arena H2Cluster, det norska vätgasklustret, Statkraft, Industrial Green

Tech, Vätgas Sweden, Nordea, T: Lab och Remis är några exempel på de företag som kommer att bidra med resurser, kunskap och nätverk.

Investera i Norden

Norden ligger i framkant globalt när det gäller industrialiserade innovationer inom vätgas- och bränslecellsteknik.

- Med tillgång till hela den nordiska värdekedjan kan vi erbjuda ett intressant program med workshops, föreläsningar, vägledning från mentorer och nätverksbyggande, säger Gitte.

De deltagande företagen kommer att lära känna nyckelaktörer och lära sig mer om internationella möjligheter för vätgasproducerande företag.

Programmet avslutas med en Demodag där de tio företagen presenterar sina lösningar för potentiella investerare och partners.

Vem kan ansöka?

- Vi letar efter startföretag som arbetar med teknik, produkter eller tjänster relaterade till vätgasens värdekedja, säger projektledaren.

Nordic H2 Launcher är rätt för dig om:

 ditt företag befinner sig i ett tidigt skede eller redo att skala

 du har en drivkraft som kan expandera ditt företag, även internationellt

 du har tillgång till skalbar teknik eller en affärsmodell för nationell arena för innovation för vätgas

Ansökningen ska vara inlämnad senast: 1 juli

Programstart: 31 augusti

Demodag: 17 september

Kjeller Innovation ansvarar för den operativa ledningen och utvecklingen av H2Cluster, det norska väteklustret, som kommer att skapa en nationell innovationsarena för vätgas och positionera Norge som en energi och teknologination inom global marknad.

- Vi upplever en marknadsintroduktion inom transport, industri, stationer och energiområdet i Norden. Nordic H2 Launcher hjälper startande företag att lyckas internationellt, säger Gitte.

Kjeller Innovation har 25 års erfarenhet av utveckling av program, tjänster och metoder när det gäller att hjälpa företag med teknikstart.