Garbe Industrial Real Estate utvecklar nyskapande fleranvändarfastighet nära Berlin

Fotocredit: Garbe Industrial Real Estate GmbH

Företaget Garbe Industrial Real Estate GmbH kommer att utveckla en så kallad fleranvändarfastighet med en total yta på nästan 22 000 kvadratmeter i tyska delstaten Brandenburg i närheten av Berlin.

Byggnaden som erbjuder lager och logistik tillsammans med tillverkning är intressant även för svenska logistikbranschen och industrin. Området är anslutet till det tyska nationella autobannätet via B 5, som förbinder huvudstaden med Hamburg och via A 10, Berlins motorvägsring. Från Rostocks färjehamn når en svensk speditör Berlin och till Garbes industriella och logistiska byggnadskomplex på mindre än tre timmar.

Byggandet ska börja i oktober 2021. Fastigheten är planerad att vara klar sommaren 2022.

Denna "multifunktionsfastighet" byggs på en ca 36 000 kvadratmeter stor byggfärdig tomt i Falkensee Süd vid ett industriområde.

Den regionala tågstationen Falkensee med direktförbindelser till Berlins centrum ligger bara 500 meter bort.

- Västra Berlin har utvecklats till en dynamiskt växande affärsplats. Närheten till Berlin och Potsdam samt möjligheten att engagera välutbildad arbetskraft gör regionen mycket intressant för företag från olika branscher, säger Jan Dietrich Hempel, VD för Garbe Industrial Real Estate, och förklarar varför ett Hamburg-baserat projektutvecklare valde Falkensee som verksamhetsort.

Samtal med potentiella hyresgäster pågår redan. Den nya byggnaden kommer att vara utformad som en multifunktionell fastighet, lämplig för både logistiktjänster och tillverkning.

- Efterfrågan på modern logistik och kommersiella lokaliteter är högt. Corona- pandemin har inte förändrat detta, säger Jan Dietrich Hempel.

- Det finns för närvarande en mycket hög efterfrågan på den här platsen, så vi förväntar oss att det blir helt uthyrt under byggperioden. Fastigheten planeras att bli 18 700 kvadratmeter hallutrymme. Dessutom kommer det att finnas 2 400 kvadratmeter övrigt utrymme. Det har det planerats 760 kvadratmeter för kontor och sociala rum.

 - Hallen kommer att utformas så att den kan delas in i flexibla enheter med en storlek på cirka 5000 kvadratmeter. Den nya byggnaden kommer att utrustas med 20 ramper och grindar. Utomhusområdet kommer att ha parkeringsplatser för 140 bilar. Några av parkeringsplatserna kommer att utrustas med elektriska laddningsstolpar.

Garbe Industrial Real Estate siktar på att fastigheten ska vara certifierad enligt tyska guldstandarden. Ett solcellssystem kommer att täcka hela takytan och generera förnybar energi.

Det finns dessutom en befintlig hallfastighet med 8400 kvadratmeter yta som Garbe Industrial Real Estate har rekvirerat i Falkensee. Byggnaden hyrs ut på lång sikt till teknologiföretaget LDBS Lichtdienst.

Garbe Industrial Real Estate GmbH, med huvudkontor i Hamburg, är ett av Tysklands ledande logistikföretag och leverantör.