Limträförsäljningen skjuter i höjden

Hjortensbergsbadet i Nyköping. Foto: Sören Håkanlind

Ny statistik från Svenskt Trä visar att limträförsäljningen ökade med över 20 procent i mars 2021 jämfört med 2020. Det är framför allt idrottshallar, bostäder och de konsumentdrivna projekten som driver limträförsäljningen, enligt organisationen.

– Även om beställningar av stora ROT-projekt gått ner så fortsätter efterfrågan på limträ att öka. Vi ser att många väljer att bygga stora idrottshallar i limträ för att bidra till den gröna omställningen. Just nu ser vi också ett särskilt intresse för att bygga padelhallar i limträ, säger Carl-Magnus Nordkvist som är försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Samtidigt som försäljningen av limträ i Sverige ökar så ökar också intresset för svenskt limträ internationellt.

– Behovet av svenskt limträ sträcker sig även utanför Sveriges gränser. Länder som vanligtvis levererar stora mängder limträprodukter har under pandemiåret haft det svårare. Det har gjort att svenska limträtillverkare återigen kunnat visat på hög leveranssäkerhet och kvalitet. Efterfrågan på svenskt limträ av hög kvalitet fortsätter nu därför att öka även internationellt, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.