Flexibel och effektiv verksamhet - med rätt partner

Niclas Persson, Key Account Manager CHG-MERIDIAN.

Coronaviruspandemin har orsakat betydande förändringar för företag på mycket kort tid. Många branscher har fått möta flera olika utmaningar, till exempel förändringar i kapital, arbetskraft, utrustning och anläggningar  men även snabbt ökande digitalisering. Ett centralt inslag i dessa förändringar är önskan om mer flexibilitet, både när det gäller utrustning, exempelvis maskiner och gaffeltruckar men även finansieringslösningen. Många företag strävar efter att på lång sikt kunna sänka sina kostnader. Men hur passar dessa krav samman och hur kan de mötas?

Med rätt partner och lösning på plats kan företag både effektivisera sin verksamhet men även se till att sänka sina kostnader. Niclas Persson, Key Account Manager på CHG-MERIDIAN, stöttar företag inom industri- och logistik och vet vilka utmaningar företag står framför men även hur dessa kan lösas.

Vilka är de största utmaningarna företag möter just nu?

Vi ser att många företag kämpar med liknande utmaningar som kan delas in i två områden där den ena utmaningen är hanteringen av alla administrativa processer. Distansarbete har till blivit normen för många, vilket har gjort mer traditionella arbetsuppgifter mer komplicerade och pressat dem till sina gränser. Många kunder efterfrågar en enklare hantering och kontroll av deras utrustning.

Sedan finns det utmaningar inom kapacitetsutnyttjandet, det vill säga användningen av kapital, utrustning och personal, som varierat betydligt för olika företag. Det är därför ingen överraskning att många företags högsta prioritet är att se till att de har tillräcklig likviditet, vilket kan vara en utmaning då man oftast sitter i oflexibla hyresavtal  och oregelbundna hyresbetalningar. Vi ser att efterfrågan på flexibla finansieringsalternativ växer varje dag.

Flexibla finansieringslösningar är nyckeln

En lösning är att se över sin finansiering och välja rätt partner, detta kan hjälpa företag att anpassa sig till den nuvarande situationen. För oss handlar det om att samarbeta med våra kunder så att finansieringslösningen är anpassat enligt deras behov. Känner vi till totala användningen av en maskin eller utrustning, kan vi förlänga hyresperioden och på så sätt minska den månatliga hyresbetalningen,  förklarar Niclas.

Ett annat tillvägagångssätt är pay-per-use modellen, där fakturering baseras på användning, till exempel de timmar en maskin brukas. Kunden betalar bara för den tid som maskinen faktiskt är igång, vilket gör att eventuella förändringar i produktion, eller utnyttjandet av viss utrustning inte blir ett lika stort problem.

Hur kan administrativa processer optimeras i en tid av distansarbete?

I slutändan handlar det om digitalisering av nuvarande processer. Ju mer omfattande de digitaliseras, desto bättre.

De kunder som vänder sig till oss vill ha hjälp med optimering och göra besparingar, men önskar även att förenkla administrativa processer. Att hantera ett brett utbud av utrustning, modeller och tillverkare kan snabbt binda upp mycket resurser. Det finns enorm potential för optimering här, genom att exempelvis samla allt i ett kontrakt och standardisera ett ramavtal som täcker alla leverantörer. Detta gör att våra kunder inte behöver binda upp sig till en specifik leverantör. Istället kan de välja utrustning de verkligen är i behov av, där vi sedan samlar allt till ett enda avtal. Detta minskar det administrativa arbetet enormt och påskyndar processerna, samtidigt som våra kunders arbete blir enklare och sparar interna resurser. Eftersom vi opererar i flera länder, kan vi erbjuda hållbara och integrerade tjänster över hela världen.

Vilka potentiella besparingar är möjliga och hur kan de hållas på lång sikt?

Det gäller att ha en så fulltäckande och transparent kostnadsbild som möjligt.  Tack vare vår finansiella expertis och många års erfarenhet kan vi på CHG-MERIDIAN hjälpa våra kunder med att identifiera kostnader och potentiella besparingar.

Vi hjälper till med att skapa en skräddarsydd lösning som uppfyller våra kunders behov och är så kostnadseffektivt som möjligt. Målet är alltid att uppnå större transparens över de totala kostnaderna, eftersom detta sedan kan översättas till permanent reducerade kostnader.

 

bild
Med Pay-per-use modellen, där fakturering baseras på användning, gör att exempelvis förändringar i produktion, eller utnyttjandet av viss utrustning inte blir ett lika stort problem.(Foto: Westend61 – Getty Images)

 

Besök vår hemsida  HÄR!

I filmen ges ytterligare information, se den här!