En femtedel av Sveriges utsläpp borta från statistiken

En sammanslagning av de territoriella utsläppen är enligt DN, de fossila och biogena, (51+49=100 miljoner ton), de konsumtionsbaserade (47 miljoner ton) och utsläppen från internationella transporter (10 miljoner ton, som delvis överlappar konsumtionsutsläppen) kan ge en fingervisning. Två forskare beskrev på DN Debatt att utsläpp från bl.a. våtmarker saknas i rapporteringen - den egentliga sänkan är enligt dem endast 18,6 miljoner ton. Foto: Creative Commons Lic. kredit: dentran.

Trots att biobränslen ger omfattande utsläpp av koldioxid noteras det som nollutsläpp på papperet och räknas separat i statistiken. Tidningen DN avslöjade nyligen att en femtedel, 19 procent, av alla svenska koldioxidutsläpp – motsvarande hela transportsektorn – aldrig har redovisats till FN.
– Att gömma siffrorna är att vagga in folk i en falsk trygghet, säger Harry Frank, ledamot i Kungliga vetenskapsakademins energiutskott, rapporterar DN.

Enligt den officiella statistiken har de svenska koldioxidutsläppen inom landet minskat med nästan 30 procent sedan 1990. Men utsläppen från biobränslen räknas separat och 2019 redovisade Sverige till FN utsläpp på 51 miljoner ton fossil koldioxid, samt 33 miljoner ton från biobränslen.

Nu avslöjar DN att enorma utsläpp från biobränslen inom pappersmassaindustrin inte ingår i den frivilliga statistiken. Det handlar om utsläpp från förbränningen av restprodukten svartlut och uppgår till mellan 15 och 18 miljoner ton koldioxidutsläpp varje år.