Fortum byter ut Unipers ledning

Unipers gasdrivna kraftverk i tyska Irsching. Foto: Uniper

Fortum-ägda Uniper har utsett Klaus-Dieter Maubach till VD och Tiina Tuomela till CFO.

Andreas Schierenbeck och Sascha Bibert, båda avgår med omedelbar verkan efter mindre än två år i sina respektive befattningar. De tjänstgjorde 22 månader som VD respektive CFO.

Finländska Fortum tog över Uniper i början av 2020, och som en del av Fortum-koncernens strategiuppdatering i december 2020 uppgavs det att koncernen strävar efter betydande samarbetsvinster inom områden nordisk vattenkraft och fysisk optimering, utveckling av vätgas, sol- och vindkraft i Europa.

Fortum säger i ett pressmeddelande att koncernens förändrade strategi kräver annan ledning i Uniper med starkare fokus på gemensamt värdeskapande och mer integrerad strategiutförande.

Därför har Unipers styrelse, Unipers VD Andreas Schierenbeck och CFO Sascha Bibert gemensamt kommit fram till ”insikten om att dessa båda ledande befattningshavare bör avgå från sina befattningar med omedelbar verkan.”

- Andreas Schierenbeck och Sascha Bibert har framgångsrikt hanterat Uniper genom utmanande marknader de senaste 22 månaderna, och under deras ledning har Uniper uppnått solida ekonomiska resultat. Jag vill särskilt tacka Andreas för hans bidrag till strategipolitiken under det senaste året och Sascha för hans ansträngningar i den finansiella konsolideringen av Uniper i Fortum Group, säger Fortums VD Markus Rauramo.

Klaus-Dieter Maubach har tidigare varit Unipers ordförande och styrelseledamot i Fortum.

Tiina Tuomela har lång erfarenhet från olika seniorfinansierings- och företagsledningsroller och har lett Fortums generationsavdelning sedan 2016 och varit i Fortums ledning sedan 2014. Sedan 2020 har hon varit medlem i Uniper Supervisory Board, som hon lämnar direkt efter Uniper-bolagsstämma i maj 2021.