Deutsche Bahn: Nya Bayern-Shuttle förbinder bilindustrin och Voestalpine

DB Cargos logistikpartner CargoServ använder också uteslutande koldioxidneutral ”grön” elektricitet längs den österrikiska sträckan. Totalt sparar detta cirka 8 000 ton CO2 per år jämfört med en lastbil. Foto: DB Cargo AG

Nyinsatt "Bayern-Shuttle" från Deutsche Bahn Cargo borgar för klimatvänliga leveranser till den bayerska bilindustrin och dess leverantörer.

Utan koldioxidutsläpp levereras nu stål varje arbetsdag i en godscykel med järnväg från Voestalpine i Linz, Österrike, till tyska regioner Nedre- och Oberbayern och Övre Pfalz. Målgruppen består av de största biltillverkarna i regionen och deras leverantörer.

I motsatt riktning kör godståg skrot från bilfabrikerna till stålverket i Linz. Totalt transporteras mer än en halv miljon ton varje år. Det nya logistiska kretsloppet skyddar miljön och de bayerska-österrikiska motorvägarna.

Dessutom har Voestalpine beställt koldioxidfria spårfordon och skapat nya logistikkedjor med DB-Cargo. Även koldioxidutsläpp som uppstår till exempel från vidare transport med lastbil kompenseras genom att man köper ytterligare ”grön” el till järnvägsnätet.

- Tillsammans med vår partner DB Cargo, som vi har haft ett mycket framgångsrikt samarbete i flera år, och vår grupps eget järnvägstransportföretag CargoServ, kan vi använda den nya shutteln för att ytterligare utöka den klimatvänliga och hållbara järnvägstransporten mellan vår produktion i Linz och våra viktiga premiumkunder i Bayern, säger Hubert Zajicek, ledamot av styrelsen för Voestalpine AG och chef för stålavdelningen.

- Vår nya Bayern-shuttle går inte bara snabbt, den är också flexibel och kan tillgodose produktionsfluktuationer under dagen. Det välkomnas verkligen av industrikunderna. Och de nya el- och hybridmodellerna från de stora tyska premiumtillverkarna lämnar betydligt färre CO2-spår i produktion och logistik, berömde Dr. Sigrid Nikutta, VD för DB Cargo, nya Express.

​​​​​​​- Med tanke på de kortvariga gränsstängningarna har särskilt järnvägslogistik visat sig vara krissäker och stabil. Ett godståg ersätter 52 lastbilar. Därför är hanteringen av våra tåg aldrig ett problem även under corona-förhållanden, konstaterar Nikutta.