Nokia: Intelligent automation kan låsa upp 850 miljoner dollar per år för CSP

Robotar och artificiell intelligens (AI) får mycket av äran över hur företag förändrar sina sätt att göra affärer, men den stora potentialen kommer dock när RPA paras ihop med digital process automation (DPA). Foto: Creative Commons Lic.

Nokia meddelade nyligen att stora leverantörer av kommunikationstjänster (CSP) potentiellt kan tjäna 850 miljoner dollar i årligt värde via kostnadsbesparingar och ytterligare intäkter genom att utnyttja intelligent automation.

Forskningen, som hanterades i samarbete med STL Partners, fann att CSP-sektorn med en genomsnittlig intäkt på 15 miljarder dollar kan generera motsvarande 5,7 procent i årligt värde genom intelligent automatisering inom deras verksamhet, såsom nätverks- och serviceverksamhet, kundvård, marknadsföring och försäljning och bedrägeribekämpning.

Tidigare undersökningar som har genomförts av STL Partners och Nokia av över 100 CSP-chefer från hela världen understryker den ekonomiskt integrerade och intelligenta automatiseringens betydelse för hanteringen av nätverksinfrastrukturer.

Av de undersökta leverantörer av kommunikationstjänster säger över 40 procent att de har en tydlig automatiseringsstrategi, men endast 21 procent av de tillfrågade meddelade att de för närvarande systematiskt spårar upp väldefinierade KPI:er.

Nyckelprestationsindikatorn (KPI) är ett mätbart värde som visar hur effektivt ett företag når viktiga affärsmål.

Organisationer använder KPI på flera nivåer för att utvärdera deras framgång när de når mål. KPI:er på hög nivå kan fokusera på företagets övergripande resultat, medan KPI:er på låg nivå kan fokusera på processer i avdelningar som försäljning, marknadsföring, HR, support och andra.

Vidare noterade över 70 procent att de för närvarande har en strategi som går ut på att öka intäkterna från tjänster som sträcker sig bortom anslutningsmöjligheter och att de ser automatisering som en integrerad del av leveransen av dessa tjänster.

Undersökningen visade att operatörer som prioriterar "byggstenar" för automatisering genom att definiera automatiserade domäner och utvärdera vikten av dessa domäner är mer benägna att sänka driftskostnaderna, möjliggöra nya tjänster och införa snabbare marknadsföringstid, samt hantera komplexiteten i befintliga nätverk.

 - Automation är inte bara trevligt att ha. Det är också viktigt för effektiviteten och framgången för alla CSP:er, stora som små. Genom att integrera intelligent automatisering kan operatörer inte bara bättre hantera den operationella komplexiteten utan också låsa upp intäktsströmmar från nya användningsfall via konsumenter och företag, förklarar Hamdy Farid, applikationschef på molnet och nätverkstjänster hos Nokia.