Kan digitala tvillingar förändra vår värld?

Den digitala tvillingen kan användas för scenarioanalyser inom planering, för dialoger kring stadsutveckling och som en testbädd för framtida innovation till nytta för alla aktörer inom staden. Den virtuella världen gör det möjligt att själv ”vandra runt” i staden och se hur det ser ut. Foto: IBM

- I slutet av 2020 meddelade Siemens att de utvecklade förstärkt verklighet (AR) och virtuell verklighet (VR) till digitala tvillingar som skulle ge simuleringsfördelar för industriell automatisering. Detta som ett sätt att hjälpa tillverkare att upprätthålla optimal produktionsnivå utan att offra anställdas säkerhet under Covid 19, skrev Jennifer Kite-Powell i amerikanska finanstidningen Forbes.

Sedan presenterar hon en rad exempel som visar att allt fler företagsledare och organisationer har börjat tillämpa konceptet digitala tvillingar, i sin verksamhet.

En digital tvilling av ett fysiskt objekt är en konti­nuerligt uppdaterad modell med information om objektet, dess miljö och användning. Digital tvilling är inte ett nytt begrepp. Redan 2002 användes det av Michael Grieves på Univer­sity of Michigan inom ramen för Product Lifecycle Management. 

Den 25 januari 2021 rapporterade FedScoop att USA:s flygvapen, genom sitt Advanced Battle Management System (ABMS), byggde digitala tvillingar (kopior) av sina vapensystem och öppnade dörren till ett Internet of Things (IoT) för krig.

Allt från smarta städer till högteknologisk sport och tillverkning, kan digitala tvillingar optimera företagens processer eller produkter utan risker.

Enligt Faustino Gomez, medgrundare och VD för Nnaisense, ett schweiziskt företag med en icke avslöjad serie B-runda, sa att digitala tvillingar används för att spegla den fysiska världen i cybervärlden.

- Detta har uppenbara fördelar. Man kan testa inställningar virtuellt och även köra optimeringar utan att behöva göra det i eller med en verklig produkt eller process som kan vara farlig, kostsam eller helt enkelt opraktisk, sade Gomez till Forbes.

Smarta städer och hållbara byggnader

Josh Adams, Chief Strategy Officer på Animated Insights säger att digitala tvillingar är grunden för alla framtida tjänster och lösningar när det gäller byggnader och städer.

- Tänk dig en värld där alla dina infrastrukturtillgångar kan integreras, spåras och nås sömlöst, betonade Adams.

- Genom att göra detta har man nu förmågan att verkligen åstadkomma en artificiellt intelligent byggnad eller simulera resultat genom att utnyttja alla sammankopplade data.

Adams tror att framtiden är nära och att digitala tvillingar kommer att göra detta till verklighet.

- Fördelarna är omisskännliga och alla intressenter i ekosystemet har möjlighet att dra nytta av denna teknik.

 

Gomez anser att digitala tvillingar och smarta städer möjliggör en digital representation av transportnätets nuvarande tillstånd baserat på sensorer som mäter var bilarna är och förutsäger därmed hur trafiken kommer att se ut någon gång i framtiden.

- Tvillingen skulle basera sina förutsägelser på vad den har lärt sig av historiska data om trafikmönstren i stadens nätverk. När du kan förutsäga hur nätverket kommer att se ut inom en snar framtid kan du vidta åtgärder för att förbättra flödet, konstaterade Gomez.

Michael Jansen, styrelseordförande och VD för CityZenith förklarade nyligen att han tror att stora världsstäder 2025 kommer att förlita sig på digital tvillingsteknologi för att kunna integrera och optimera en mängd vanliga stadsfunktioner.

- Jag tror att denna trend huvudsakligen kommer att genereras fram av behovet av att på nytt sätt konfigurera städer överallt som en plattform som supportar och katalyserar utvecklingen av lokala, livliga nollkoldioxidekonomier när länder tacklar klimatförändringarna, förklarade Jansen för  Jennifer Kite-Powell från Forbes.

 - Digitala tvillingar är per definition en paraplyteknologi som sträcker sig över och förenar olika discipliner, avdelningar och intressenter.

ABI Research:s nya kvartalsuppdatering, Smart Cities and Smart Spaces, rapporterar om att de förväntar sig att antalet digitala tvillingar i urbana centra kommer att stiga till 500 senast år 2025, med implementeringar som utökas genom pilotprojekt till omfattande flerfunktionsdistributioner