Luleå Hamn planerar miljardinvestering i Malmporten

De största fartygen kan inte gå in fullastade eller lasta fullt vid kajen i Luleå Hamn eftersom det är för grunt. Foto: Luleå Hamn

Luleå Hamn planerar investera cirka 1,3 miljard i projekt Malmporten. Projekt Malmporten är ett samarbetsprojekt mellan Luleå Hamn AB, Sjöfartsverket och Trafikverket som handlar om att muddra och fördjupa farleden så att större båtar kan passera, samt skapa en ny djuphamn.

 

Projektet beskrivs som det största muddringsprojektet för Sjöfartsverket i modern tid. I framtiden kan större fartyg trafikera Luleå hamn dygnet runt, året runt med stärkt konkurrensläge för malm- och stålindustrin i norr, skriver Luleå Hamn i ett pressmeddelande.
 

I grunden ligger ett åtagande om kommunal borgen för satsningen. Kommunstyrelsen i Luleå behandlar frågan den 8 februari och projektet tas sedan upp i kommunfullmäktige den  22 februari.

Malmporten beräknas totalt kosta cirka 2,7 miljarder kronor. Av den summan tillskjuter staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket cirka 1,3 miljarder kronor samt Luleå Hamn 1,3 miljarder.
 

-För Luleå Hamn och Norrbotten är detta en oerhört strategisk och viktig framtidssatsning som skapar nya möjligheter för dagens- och framtidens industrier i regionen, säger Henrik Vuorinen, vd, Luleå Hamn.
 

Hamnbolaget framhåller hamnens strategiska betydelse för EU, då cirka 90 procent av EU:s  järnmalmsproduktion kommer från malmfälten i Norrbotten varav cirka 30 procent hanteras via Luleå hamn. Otillräckligt djupgående i farled och hamn leder till att de största fartygen vare sig kan lasta fullt vid kaj eller komma in fullastade.

Farled kommer att fördjupas med cirka 6 meter till ett maximalt djupgående av 15,0 meter. Vilket kommer att resultera i 22 miljoner kubikmeter muddermassor.

I hamnens närområde skapas landytor motsvarande drygt 180 fotbollsplaner för näringslivssatsningar. Dessa landytor skapas genom att återanvända muddermassor från farleden.
 

- Malmporten är en av de absolut viktigaste samhällsinvesteringarna för Luleå kommun i modern tid och utöver det också en av de allra största. Under en mycket lång tid framöver kommer projekt Malmporten att garantera Luleå kommun tillgång till en väl fungerande hamn och hållbara transporter som också är en av de viktigaste förutsättningarna för framtidens klimatneutrala industrietableringar, säger Fredrik Hansson (S) vice ordförande i Luleå kommunstyrelse.