Kärcher Group köper Max Holder

Kärcher skapar stora synergier. Foto: Kärcher

Kärcher Group har förvärvat bolaget GmbH Max Holder. Det starka varumärket Holder kommer att bevaras. Holder har sin placering i Tyska Reutlingen. Huvudkontoret kommer att expandera och bli det nya kompetenscentret för markvårds- och renhållningsmaskiner för hela Kärcher Group. Endast små anpassningar förväntas behöva göras i samgåendet med produkterna i Kärchers och Holders produktportfölj. Synergierna för FoU, produktion och inköp är väldigt goda.

Nu tar Kärcher över ansvaret för försäljning av Holder-maskiner på den svenska marknaden från Nellemann Machinery. Nellemann kommer att fortsätta som en service- och eftermarknadspartner till Kärcher på den svenska marknaden. Bakgrunden till samgåendet mellan Kärcher och Holder är de stora synergierna inom sälj- och service samtidigt som sammanslagningen motiverar ökade investeringar inom produktsegmentet. I Sverige har Kärcher nu möjlighet att erbjuda partners en mycket gedigen produktportfölj och helhetslösning för redskapsbärare och sopmaskiner.