Då en designer plötsligt har två veckor mer tid

CADMATICS databasfunktioner har utvecklats specifikt för hantering av projektdesigndata och teamarbete. Foto: Makron

Egentligen borde det inte vara möjligt att skriva en artikel som denna eftersom tanken är helt absurd. Är det i nutid ens möjligt, att tack vare en ny funktion i ett designprogram, göra två veckors arbete på en halvtimme? Vi är tvungna att svara ja på den frågan. Men exakt hur är det möjligt?

Makron, en kontrakttillverkare inom industrin, designar och tillverkar krävande maskiner och produktionslinjer för teknologiföretag. Vid stora maskinleveranser är även designprojekten omfattande. Ett projekt kan omfatta mer än 100 motoranslutningar, vars kretsscheman Makron ännu ifjol designade genom att kopiera grundlayouten, med små förändringar, om och om igen för varje anslutning. Detta arbetssätt resulterade visserligen i maskinleveranser av hög kvalitet, men också i viss mån i frustrerade designers och återkommande problem med musarmar. Men allt detta är nu historia.

 

bild
Makron, en kontrakttillverkare inom industrin, designar och tillverkar krävande maskiner och produktionslinjer för teknologiföretag. Foto: Makron

Prototyper ger snabba resultat.

Under hösten 2019 inledde Makron och CADMATIC diskussioner för att eliminera det repetitiva arbetet. Makrons Projektledare Jarmo Snellman kontaktade Toni Hirvonen på CADMATIC som såg en möjlig lösning i CADMATICS informationshanteringsfunktion. CADMATICS databasfunktioner har utvecklats specifikt för hantering av projektdesigndata och teamarbete, men samma funktioner möjliggjorde också tillverkningen av en prototyp, som Makron testade redan samma höst.

”Test av prototypen fungerade utmärkt” säger Jarmo Snellman. ”Då vi testade systemet och upptäckte brister, kunde vi ibland redan samma dag få följande version av programmet.”

”Funktionen kallas modularisering” tillägger Toni Hirvonen. ”Det innebär databas baserad generering, där unika identifikatorer och annan nödvändig data kan genereras från Excel-filer till basmoduler. På så sätt kan man kontrollera kabelanslutningar, I/O-anslutningar, utrustningens produktdata och skärmar. Genereringen producerar standardiserade och enhetliga CAD-dokument, samt databas baserade Excel-rapporter som gynnar hela projektet”.

Beredskap upp till 90 procent.

Jarmo Snellman uppskattar att för huvudkretsscheman producerar man genom modularisering upp till 90 procent kompletta ritningar. ”För lite mer komplexa styrkretsscheman är beredskapsnivån 50 %, vilket också är väldigt anmärkningsvärt. Men den största konkreta faktorn här är inbesparingen av tid: Då tillverkningen av scheman för 100 motoranslutningar tidigare kunde ta två till tre veckor, är detta arbete nu klart på en halvtimme. Designern kan njuta av en kopp kaffe medan systemet genererar schemana, och sedan fokusera på att utnyttja sin egentliga yrkeskunskap - kreativt tankearbete och att finna nya lösningar.

Övriga arbetsmoment blir också snabbare.

Makrons projektingenjör Jarno Viikisalo är särskilt nöjd med att modulariseringen gör designen mer standardiserad. ”Vi ser inte längre design som liknar Anton eller Filip, även om det också var bra. I stället har vi enhetlig kvalitet, vilket även påverkar resultatet av hela projektet” säger Viikisalo.

Tidtabellerna för maskindesign är väldigt tighta nuförtiden, och driftsättningen av en maskin kan inte vänta. Därför måste el-projekteringen påbörjas innan all utgångsdata är helt fastslagen. Tack vare modularisering kan vi numera vänta med att påbörja el-projekteringen tills vi har all nödvändig utgångsdata. Detta påverkar både tidsschemat och kvaliteten av designen”.

”Modularisering är en så anmärkningsvärd fördel för oss, att jag nästan önskar att våra konkurrenter inte hade tillgång till dessa funktioner” suckar Jarmo Snellman. ”Lyckligtvis har vi ett försprång eftersom vi har använt modularisering sedan hösten 2019.

Om du vill veta mer om hur ditt företags designprocess kan standardiseras, kontakta Janne Hallgren (janne.hallgren@cadmatic.com) eller läs mer om CADMATIC Electrical här