Energieffektivisering viktigt för industrin

Foto: SMC

I Europa 2020 målen för klimatförändring och hållbar energiförsörjning, är energieffektiviseringen en viktig del för att minska klimatpåverkan. I den svenska industrin idag används pneumatik ofta i produktionen och här finns stora möjligheter till energioptimeringar längs produktionslinan. Redan små förändringar ger goda effekter både i företagens plånböcker och i påverkan på miljön .

För att hjälpa företagen att sänka sin energiförbrukning erbjuder därför SMC bland annat en kostnadsfri energisparuppskattning på maskin och fabriksnivå där man utvärderar besparingspotentialen. Tillsammans med kunden mäts maskinens tryckluftsförbrukning för att sedan gå igenom de olika delarna och ge förslag till förbättringar. Som ett nästa steg etableras energioptimerande lösningar och slutligen görs en ny mätning för utvärdera resultatet.

Torbjörn Lundberg, vd på SMC säger; "Det är med enkla medel som industrin kan sänka sin tryckluftsförbrukning med 50 procent eller mer. En nyinvestering kan i de allra flesta fall dessutom nå en nådd break-even redan under ett år. 

EU's mål är att förbrukningen ska ha minskat med 20 procent år 2020 och i den kampen vill vi försöka göra vad vi kan för att hjälpa företagen att nå målen, avslutar Torbjörn.