Med SMC in i framtiden på framtidsmuseet i Dalarna

Foto: SMC

Förra veckan invigdes en ny teknikutställning på framtidsmuseet i Dalarna och på plats finns SMC som visar hur pneumatik egentligen fungerar.  

Framtidmuseet i Dalarna är ett Science Center med Borlänge kommun som huvudman. Syftet är att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik, främst bland barn, ungdomar och allmänhet i Dalarnas län.

På Framtidsmuseet finns interaktiva utställningar, planetarieprogram, laborationspass, lärarfortbildning, seminarier och föreläsningar allt färgat av naturvetenskap, forskning och ny teknik.