74-tonsbil i Almedalen

Foto: Söderenergi

Söderenergi har fått dispens från Trafikverket att köra en av de första flisbilarna med totalvikt 74 ton. Den är inte större än en vanlig 60-tonsbil men har flera axlar som innebär att den kan lasta mer. Bilen är resultatet av ett forskningsprojekt som leds av skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk.

För Söderenergi innebär det att antalet transporter mellan vår tågterminal i Nykvarn och Igelsta kraftvärmeverk kan minskas med cirka en tredjedel. Bränsleförbrukningen kommer att minska med 13 procent. Vidare drivs Söderenergis bil med ren biodiesel tillverkad av raps, vilket minskar C02-utsläppen ytterligare.

Lastbilen kommer att finnas i Visbys hamn från 14:00 söndag 29 juni till 14:00 onsdag 2 juli.