OKQ8 fortsätter aktivt driva utvecklingen av hållbara alternativ

Foto: OKQ8

OKQ8:s hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013-2014 konstaterar en fortsatt satsning på långsiktiga alternativ för en mer hållbar bilism. Under det senaste året har flera nya hållbara stationer öppnats, ett nytt förnyelsebart bränsle presenterats och för fjärde året i rad röstades OKQ8 fram som bäst i branschen i Sustainable Brand Index. Det är tredje gången OKQ8 redovisar och sammanfattar sitt arbete för en hållbar utveckling.

OKQ8 har under många år arbetat för en mer hållbar bilism. Under 2013 öppnade OKQ8 bland annat tre nya hållbara stationer, som alla är byggda för att ha minsta möjliga miljöpåverkan.

– Miljö- och hållbarhetsarbete är en väsentlig del av OKQ8:s samhällsengagemang och vardag, säger Malin Eklund, Head of Communication & CSR på OKQ8. Vår ambition är att erbjuda våra kunder hållbara alternativ som hjälper dem att minska miljöpåverkan. Det kan vara allt från förnybara bränslen, 220 tvätthallar med Svanenmärkta produkter eller låta hyrbilen vara ett komplement till att äga en bil.

I årets hållbarhetsredovisning sammanställer OKQ8 företagets miljömål som bland annat innefattar att öka andelen hållbara alternativ för drivmedel och att minska koldioxidutsläpp. I januari 2013 inleddes ett samarbete med Volvo Lastvagnar, Renova och DHL Freight för att utvärdera OKQ8:s nya drivmedel för tung trafik - Diesel BioMax. Bränslet är en helt syntetisk diesel med potential att minska koldioxidutsläppen med upp till 90 procent. Resultaten efter första året visade mycket positiva resultat. Diesel BioMax har kapacitet att bli ett alternativ med låg klimatpåverkan som håller hög kvalitet.

För att manifestera engagemanget i hållbarhetsfrågor har OKQ8 ansökt om att få ansluta sig till FN:s Global Compact. I januari 2014 antogs OKQ8 och har därmed åtagit sig att i all verksamhet stödja FN:s tio principer inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption.