Infranord omstrukturerar

Foto: Infranord

Som en effekt av vikande volym och effektivisering har Lars Öhman, vd för Infranord beslutat att varsla cirka 400 tjänster över hela landet. Övertaligheten finns inom både ledning, administration samt produktion och kommer medföra en hel organisationsförändring.

I stora drag innebär organisationsförändringen ett omfattande effektiviseringsarbete inom samtliga delar av Infranord. Den nya strukturen kommer att omfatta tre affärsdrivande regioner, att jämföra med dagens sex regioner. Även interna stödfunktioner kommer att anpassas.

Förändringsarbetet inleds omgående med målet att ha en ny organisation på plats och i drift vid årsskiftet 2013/2014. Arbetet blir intensivt men kommer inte att påverka pågående affärsverksamhet.