Ny hållbar teknik fixar klimatmålen

Inom alla branscher sker hela tiden en anpassning efter marknadens krav. Sedan många år har Hydac lagt stort fokus på energieffektivitet inom både stationär- och mobil hydraulik, där reducering av energiförbrukning och CO2 utsläpp är högt prioriterat.

Hydac är dessutom djupt involverad med att förlänga serviceintervaller för oljor och vätskor som möjliggör längre livslängd i hydrauliska system.

Som familjeägt företag eftersträvar Hydac alltid att ha en nära kontakt med kunder och  marknad. Just nu drivs utvecklingen framåt genom ökade krav på nätverksuppkoppling (Industri 4.0) av komponenter och system, ökad säkerhet och större krav på energieffektivitet.

Att väl känna till slutkundernas framtida behov skapar utrymme för Hydac att utveckla innovativakomponenter och system.

– Vi tror att genom kompetens och medarbetarengagemang skapas mervärde för våra kunder. Värdeord som genomsyrar hela verksamheten är Kundorientering, Förändringsvillig, Pålitlig, Modig, Nyfiken och Entreprenör, berättar Joakim Fond, vd på Hydac.

Hybridteknik i mobila applikationer

Inom mobilhydrauliken så är det framförallt inom områden som säkerhet, miljö och energieffektivitet som utvecklingen drivs framåt.

– För detta behövs det smarta lösningar och hybridteknik är viktigt för energibesparingen.

Hybridtekniken kan väl anpassas för exempelvis grävmaskiner, där lösningen består av Kolvackumulatorer som tar till vara på bromsenergin från svängbromsen, säger Joakim.

Den ackumulerade kraften används sedan vid maskinhusets svängrörelse utan att använda motorkraft, vilket sänker varvtalet jämfört med en icke hybrid. Därmed kan stor besparing av bränsle kan uppvisas.

Smarta digitaliserade underhållssystem

Inom den stationära hydrauliken arbetar idag industrin med systematiserat förebyggande underhåll, och trenden är nu att utföra ett så kallat förutsägande underhåll, ”Predictive Maintenance”

– För detta har Hydac utvecklat ett flertal sensorer och annan digitaliseringsteknik som inte bara förebygger driftstopp i fabriker utan även förutser dem, säger Joakim. Dessa sensorer ska inte bara ge information om att ett problem kommer att inträffa utan även indikera när komponenter ska ersättas för att undvika kostsamma, akuta stillestånd.

Digitaliserade underhållssystem skapar goda förutsättningar med kontinuerlig kontroll av maskiner, vilket gör att man kan kommunicera med dessa var de än befinner sig globalt. Ett bra exempel är ett svårtillgängligt vindkraftverk.

– Hydac är tydliga med sin satsning med utveckling och produktion av hydrauliksystem i Sverige. Medan andra lägger sin utveckling och produktion i utlandet, väljer vi att satsa på närproducerade hydrauliksystem i Sverige. Våra egenutvecklade hydraulkomponenter ger os en unik helhetskontroll och är ett starkt fundament i våra hydrauliksystem, avslutar Joakim.

www.hydac.com/se kan man läsa mer om Hydacs komponenter, kompletta systemlösningar och servicetjänster för hydraulik, filtrering, smörjning samt kylning.