Medvind för industriventilation

Volvo hör till de företag som har bytt ut ventilationsaggregaten till nya aggregat med den nya energibesparande EC-tekniken. Bil
Tillverkningen inom processindustri förekommer ofta innesluta i maskiner för att inte emissioner ska kunna sprida sig. Foto: Ast

Tidigare har styr- och reglersystem stått för de stora energibesparingarna inom industriventilation. Nu ligger besparingspotentialen istället i byta ut gamla fläktaggregat till aggregat med den nya energieffektiva EC-tekniken. Industriventilation medför alldeles speciella utmaningar. Dels så är luftmängderna som varje sekund ska bytas ut mycket större än för exempelvis kontor, dels så emitteras ofta skadliga ämnen i tillverkningsprocesserna. Det handlar om partiklar ämnen som inte får komma ut i kontorsutrymmen och lokaler där människor vistas. – Faktum är att det från början var kravet på en god och hälsosam arbetsmiljö som drev produktutvecklingen inom ventilation och skapade starka svenska företag som Svenska Fläkt AB och Bacho. Det här berättar Svensk Ventilations vd Brita Permats för Nordisk Industri. Mycket att spara på värmeåtervinning Industriventilationen kan delas upp i allmänventilation och processventilation. Brita Permats berättar att flera stora industriföretag nu byter ut de stora ventilationsaggregaten som driver allmänventilationen. Det gör man för att minska elförbrukningen och öka återvinningsgraden. – Under senare år har fläktmotorerna utvecklats oerhört mycket och det finns en hel del energi att spara, säger Brita Permats. Den nya tekniken heter EC, electronically commutated. Enligt Frauenhofer Institute i Tyskland så behövs det 12 terawattimmar för att driva alla Sveriges fläktar. – Bara genom att byta till fläktar med den nya motortekniken kan vi, försiktigt räknat, spara 2,5 terawattimmar.  Omräknat blir det en besparing på 20 procent. Som en jämförelse producerade Forsmarks kärnkraftsreaktor 6,7 terawattimmar år 2011, säger Brita Permats. Samtidigt som tekniken utvecklas ökar företagens miljömedvetenhet, och även om investeringarna är stora så finns det stora besparingar att göra på värmeåtervinning. I LKAB:s anrikningsverk i Malmberget installeras nu sex stora ventilationsaggregat. När det nya ventilationssystemet med värmeåtervinning är klart räknar företaget med en årlig besparing på 15 miljoner kilowattimmar (se artikel nedan om Fläktwoods entreprenad i SSAB:s anrikningsverk i Malmberget). Smarta styr- och reglersystem Annars är det styr- och reglersystemen som stått för de stora energibesparingarna de senaste årtiondena. Med hjälp av smarta dataprogram och tydliga och lättförståeliga bilder på displayen i kombination med givare, sensorer, spjäll med mera kan luftflöden snabbt anpassas till de processer som pågår och antalet människor som vistas i lokalerna. På så vis kan energiförbrukningen minimeras. Särskilt förorenande processer är ofta inneslutna i kurer där personalen arbetar med masker och skyddsutrustning om de behöver gå in i rummet. Driftteknikerna som styr och övervakar processerna och luftflödena sitter däremot i ett intilliggande rum. Inom kemi- och bioteknikindustrin samt i smittskyddslaboratorium ställs extrema krav på god ventilation i kombination med ett högt säkerhetstänkande. Här är processerna ofta helt innesluta i så kallade lafbänkar, vilket i praktiken innebär att de pågår inneslutna i maskinerna.

Ulf Carlsson har under en stor del av sitt arbetsliv arbetat med processventilation, bland annat på Astra i Södertälje för företaget Caverion. Idag arbetar han som installationsledare på Arcona: – Finns det risk för skadliga emissioner från processen så vill man åstadkomma ett undertryck så att emissionerna inte sprids ut från rummet. Om det däremot handlar om tillverkning av exempelvis datachips vill man istället ha ett övertryck för att hindra att damm och partiklar kommer in och kontaminerar produkterna, säger han. Britta Permats tror att omsättningen för industriventilation kommer att öka de närmaste året med 3 procent. – Investeringarna sker i 30–40-årscykler. Under 1940-talet och under 1970 och 1980-talet gjorde många industriföretag stora investeringar i ventilationen. Nu har många ventilationsanläggningar blivit föråldrade och behöver förnyas.