Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 19 2017
Senaste Nytt

Tillverkning

Ångturbinen i Edmonton, byggd av Stal Laval under 1970-talet sanerades för första gången i Nordamerika.  Foto: Sulzer
Ångturbinen i Edmonton, byggd av Stal Laval under 1970-talet sanerades för första gången i Nordamerika. Foto: Sulzer

Äldre ångturbin från Stal Laval sanerades i Nordamerika

Industriella processer med hög energiförbrukning använder ofta lokal kraftproduktion för att uppnå en kostnadseffektiv strömförsörjning, men det innebär också att de nödvändiga underhållsuppdragen bör ske så nära produktionsanläggningen som möjligt, för att hålla turbinen i drift och för att kunna hålla kostnaderna i schack.

I många fall kommer detta att tillhandahållas av ett specialiserat serviceteknikföretag som har nödvändiga anläggningar och kompetens för att leverera snabb reparation och underhåll.