Mötesplatsen för dig inom svensk industri, nov, 24 2017
Senaste Nytt

Papper & Massa

UPM:s pappersfabrik i Tervasaari vid staden Valkeakoski.  Foto: Wikipedia, Tomi Mäkitalo
UPM:s pappersfabrik i Tervasaari vid staden Valkeakoski. Foto: Wikipedia, Tomi Mäkitalo

UPM körde ner pappersmaskinen på grund av övertidsförbud

Finländska skogsbolaget UPM har kört ner en av pappersmaskinerna vid fabriken i Valkeakoski på grund av det övertidsförbud som Pappersförbundet har utlyst.

UPM påpekar att pappersmaskinen måste köras ner trots att det råder efterfrågan på just den typ av specialpapper som maskinen producerar.

Pappersfacket utlyste övertidsförbud vid pappersfabrikerna förra veckan, men fackstyrelsen avstod från att ge strejkvarsel vid sitt möte i fredags.

Metsä Groups stora bioproduktbruk i Äänekoski har konstruerats för att maximera materialeffektiviteten och minimera utsläppen. Bruket har kapacitet att generera 1,8 terawattimmar per år helt utan fossila bränslen, och det producerar ungefär 2,4 gånger så mycket elektricitet som det förbrukar. Det innebär att man kan sälja överskottsenergin.  Foto: ABB
Metsä Groups stora bioproduktbruk i Äänekoski har konstruerats för att maximera materialeffektiviteten och minimera utsläppen. Bruket har kapacitet att generera 1,8 terawattimmar per år helt utan fossila bränslen, och det producerar ungefär 2,4 gånger så mycket elektricitet som det förbrukar. Det innebär att man kan sälja överskottsenergin. Foto: ABB

Metsä Group ser ljust på framtiden

Finländska skogsgiganten lyfter fram den ökade efterfrågan på kartong och det högre cellulosapriset i delårsrapporten.

Metsä Groups jämförbara rörelseresultat för januari–september i år var 381 miljoner euro, vilket kan jämföras med 332 miljoner samma period i fjol. Omsättningen uppgick till 3,7 miljarder.

Under det senaste kvartalet låg marknadspriset för den långfibriga cellulosan 4 procent högre än under föregående kvartal, den kortfibriga hela 12 procent högre. Detta samtidigt som kartongleveranserna ökade.

Annons