Mötesplatsen för dig inom svensk industri, apr, 24 2018
Senaste Nytt

Papper & Massa

UPM:s cellulosafabrik i Uruguay. Cellulosafabriken Fray Bentos får böter för utsläpp i Rio Uruguay. Bild: UPM
UPM:s cellulosafabrik i Uruguay. Cellulosafabriken Fray Bentos får böter för utsläpp i Rio Uruguay. Bild: UPM

Uruguay bötfäller UPM

Skogsföretaget UPM:s cellulosafabrik Fray Bentos har förorenat Uruguayfloden och därmed bötfälls företaget på 640 000 pesos, berättade ansvariga ministern Eneida de Léon den 2 mars.

Bötessumman motsvarar drygt 18 000 euro och innehåller två förseelser. Fabriken har överskridit tillåtna värden av både fosfor och fasta partiklar, säger de Léon.

Uruguayfloden undersöks regelbundet och utsläppen upptäcktes i en rutinkontroll. Enligt myndigheter har utsläppen från UPM:s fabrik hittills hållit sig inom gränserna.

Runctechs fabrik som är baserad i Kolho, Finland, är en ledande global tillverkare av turbosvakuumtekniksystem och optimeringslösningar för användning på en rad processorienterade industriella slutmarknader.  Foto: Markku Björkman
Runctechs fabrik som är baserad i Kolho, Finland, är en ledande global tillverkare av turbosvakuumtekniksystem och optimeringslösningar för användning på en rad processorienterade industriella slutmarknader. Foto: Markku Björkman

Gardner Denver förvärvar Runtech Systems

Gardner Denver Holdings Inc. (NYSE: GDI), en ledande global leverantör av flödeskontroll- och kompressionsutrustning, meddelade att företaget har förvärvat Runtech Systems Oy. Runtech, som är baserat i Kolho, Finland, är en ledande global tillverkare av turbosvakuumtekniksystem och optimeringslösningar för användning på en rad processorienterade industriella slutmarknader. Runtech kommer att ingå i Gardner Denver Industries Segment.

Annons