Mötesplatsen för dig inom svensk industri, maj, 27 2017
Senaste Nytt

Gruva

Dött batteri. Brist på litium? Foto: Pixabay
Dött batteri. Brist på litium? Foto: Pixabay

"Vägen till nordisk litiumproduktion är mycket lång"

SVT Nyheter rapporterade nyligen om en av de saker som Northvolt lyfter fram som en styrka med planerna på en batterifabrik i Norden är tillgången på de råvaror som behövs för batteritillverkning. Vid närmare påseende visar det sig dock mer handla om förhoppningar om framtiden än om konkret utvinning i dag.

”Vertikal integration av värdekedjan (från råvara till färdig produkt, SVT:s anm.)” – det är en av de faktorer som företaget pekar ut som en nyckel för att få ner produktionskostnaderna i den planerade batterifabriken.

Grafen på kiselkarbid, 7 x 7 mm i storlek. Foto: Linköpings universitet
Grafen på kiselkarbid, 7 x 7 mm i storlek. Foto: Linköpings universitet

Grafen - 200 gånger starkare än stål

Det tunnaste materialet som hittills skapats, grafen, består av ett enda lager kolatomer. De bildar ett mönster likt hönsnät, fast bara ett atomlager tjockt. Materialet har flera unika egenskaper. Det är ungefär 200 gånger starkare än stål och samtidigt böjligt. Det är genomskinligt, men ogenomträngligt för både gaser och vätskor. Dessutom leder det elektricitet mycket bra. Idéerna kring hur nanomaterialet skulle kunna användas är många och det forskas intensivt kring möjliga framtida tillämpningar.