Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 27 2017
Senaste Nytt

Automation

Foto: Idesta
Foto: Idesta

Idesta Foodtech gör den den största satsningen i företagets historia

Idesta har sedan1929 förknippats med kvalitet och innovation. I vår produktutveckling har alltid funktion och kvalitet varit ledstjärnor. I begreppet funktion lägger vi dels enkelt handhavande och lång livslängd men också egenskaper som gör att maten som lagas, varm hålls och exponeras skall vara optimal. Du ska ha de bästa produkterna som gör ditt arbete med att laga och servera god mat så enkelt det bara går.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Alltfler jobb utförs av robotar

Fysiska robotar och programvaror tar över allt fler arbetsuppgifter. Knappt sex av tio Unionenklubbar uppger att arbetsuppgifter som tidigare utfördes av arbetskraft under de senaste fem åren automatiserats. Samtidigt saknar många företag en strategi för hur det förändrade kompetensbehovet ska hanteras. Det visar en undersökning bland Unionens klubbar.