Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Toppnyheter

Foto: SEK
Foto: SEK

Ny standard för skyddsanordningar

I den nya svenska standarden SS-EN IEC 62046 beskrivs hur man använder ljusbommar, ljusridåer och liknande utrustning för att upptäcka personer eller föremål i farliga områden, för att minimera risker från farliga delar i maskiner.

Standarden ska hjälpa dem som konstruerar, tillverkar och renoverar maskiner att använda detekterande anordningar på ett säkert och effektivt sätt, men den kan också användas av myndigheter och certifieringsorgan.