Mötesplatsen för dig inom svensk industri, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Toppnyheter

 Invigningsceremonin leddes av Sofia Hyléen Toresson, vd och Tero Hemmilä, CEO. Foto: HKScans
Invigningsceremonin leddes av Sofia Hyléen Toresson, vd och Tero Hemmilä, CEO. Foto: HKScans

HKScan inviger nyrenoverad anläggning

En investering på närmare 70 miljoner kronor har möjliggjort inte bara en uppgradering av anläggningen, utan även betydande miljövinster, förbättrad livsmedelssäkerhet och en mer effektiv produktion. Planeringen för ombyggnationen startade vid årsskiftet 2016/2017 och sedan dess har ett omfattande, förberedande arbete gjorts. Under ett par intensiva veckor i början av 2019 utfördes ombyggnationen mycket framgångsrikt. Hela projektet genomfördes enligt tidplan och inom budget och redan i slutet av januari var produktionen åter uppe i normal takt.

Federico Pecora, AI-forskare vid Örebro universitet, arbetar med projektet AutoDPP. Foto: Alfred Nobel Science Park
Federico Pecora, AI-forskare vid Örebro universitet, arbetar med projektet AutoDPP. Foto: Alfred Nobel Science Park

Utvecklar avancerade robotarmar

En av Epirocs maskiner som används vid tunnelborrning heter Boomer. Det är ett väldigt stort fordon med meterlånga robotarmar. Boomer körs fram och parkeras vid en bergvägg, sedan används armarna för att borra hundratals hål som därefter fylls med sprängmedel.

Epirocs vision är att bara kunna mata in en karta över de hål som ska borras i Boomer och trycka på ”start”. Så funkar det dock inte i dag. Nu kan bara en robotarm i taget användas och den måste styras via en joystick av en specialiserad operatör.

Det är viktigt att Storbritannien ansluter sig till GPA-avtalet. Det innebär att Storbritannien erbjuder tillträde åt europeiska anbudsgivare till upphandlingar i den brittiska centralförvaltningen, regional- och lokalförvaltningen och försörjningssektorerna. Till försörjningssektorerna hör bland annat hamnar, flygplatser, stadstrafik, järnvägar, eldistribution och produktion. Foto: Creative Commons, kredit: TheDigitalArtist
Det är viktigt att Storbritannien ansluter sig till GPA-avtalet. Det innebär att Storbritannien erbjuder tillträde åt europeiska anbudsgivare till upphandlingar i den brittiska centralförvaltningen, regional- och lokalförvaltningen och försörjningssektorerna. Till försörjningssektorerna hör bland annat hamnar, flygplatser, stadstrafik, järnvägar, eldistribution och produktion. Foto: Creative Commons, kredit: TheDigitalArtist

Internationella upphandlingsregler gäller Storbritannien också efter brexit

"tillgång till brittiska marknaden"

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ansluter sig till Världshandelsorganisationen...