Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Lagercrantz övertar 100 procent av aktierna i bolaget G9 Landskab

G9 Landskab säljs till Lagercrantz. Foto: G9
G9 Landskab säljs till Lagercrantz. Foto: G9
Publicerad av
Peter Höök - 04 jul 2019

Lagercrantz har idag förvärvat 100 procent av aktierna i bolaget G9 Landskab, Park & Byrum innefattande Came Danmark. G9 utvecklar, designar och levererar produkter till park- och stadsmiljöer med bland annat säkerhetsprodukter såsom automatiska höj- och sänkbara pollare och bommar samt produkter för vatten- och våtmarker.

G9 har starka marknadspositioner inom sina produktområden och arbetar direkt med kunder i föreskrivande led, arkitekter, parkförvaltning och kommuner. G9 omsätter årligen cirka 42 MDKK, med god lönsamhet.

– Lagercrantz förvärvar och utvecklar verksamheter med ledande positioner i nischer. G9 stämmer väl överens med den beskrivningen och vi avser att fortsätta utveckla och bygga verksamheterna utifrån den starka plattform som byggts upp.” kommenterar Jörgen Wigh, vd och koncernchef i Lagercrantz Group.

– Jag ser Lagercrantz som en strategisk, långsiktig ägare som kan vidareutveckla och fortsätta bolagets framgångsrika resa, säger Knud Birk Sørensen, ägare till G9.

G9 bolagen är belägna i Randers på Jylland i Danmark och kommer att ha sin bas i den danska verksamheten inom division Electronics från och med juli 2019. Förvärvet förväntas ge ett mindre tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Annons

Annons

Annons