Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 24 2019
Senaste Nytt

Gunnebo köper tjeckiska Cominfo

Cominfo är ett tjeckiskt bolag med lösningar inom tillträdeskontroll. Foto: Cominfo
Cominfo är ett tjeckiskt bolag med lösningar inom tillträdeskontroll. Foto: Cominfo
Publicerad av
Peter Höök - 21 jun 2019

Gunnebo-koncernen har idag tecknat avtal om förvärvet av tjeckiska Cominfo a.s. Förvärvet är i linje med koncernens strategi om lönsam tillväxt och kommer att ytterligare stärka marknadspositionen för affärsområdet Entrance Control. I samband med förvärvet meddelar Gunnebo avsikten att genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare under det tredje kvartalet

Cominfo är ett tjeckiskt bolag som erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll och passagesystem där mjukvara är en viktig del av erbjudandet. Bolaget har global geografisk täckning, även om Europa är dess huvudmarknad. Cominfos produkter och lösningar har erkänt god kvalitet, avancerad teknik och attraktiv design.

– Cominfo är en välskött verksamhet som uppvisat stabil och lönsam tillväxt på senare år”, kommenterar Gunnebos Vd och koncernchef, Henrik Lange. ”Bolaget passar väl in strategiskt i vår Entrance Control-verksamhet, då det kommer att öka både vår geografiska räckvidd och vårt produktutbud. Därutöver finns det synergieffekter inom produktion och FoU”.

Cominfo har basen i Zlin, i sydöstra delen av Tjeckien, och har cirka 160 medarbetare. Cominfo har en årlig omsättning om cirka 140 miljoner kronor och EBITA-marginalen är i linje med EBITA-marginalen för affärsområdet Entrance Control. Förvärvet kommer att bidra med ett årligt tillskott om 13 procent av omsättningen för affärsområdet Entrance Control och 3 procent av koncernens totala omsättning.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 240 miljoner kronor på skuldfri basis och kommer att finansieras genom befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas slutföras inom de närmaste veckorna.

– Nu när verksamheten har strukturerats i affärsområden efter produkterbjudande har Gunnebo goda förutsättningar att fånga upp tillväxten på marknaden. Entrance Control är vårt lönsammaste affärsområde, och jag är glad över att notera att förvärvet av Cominfo även kommer att bidra till en högre övergripande EBITA-marginal i koncernen, fortsätter Henrik Lange.

Annons

Annons

Annons