Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 24 2019
Senaste Nytt

Absolicon säljer ny produktionslina för solfångare

Invigning av produktionslinan. Fotograf: Tarek Sueiman
Invigning av produktionslinan. Fotograf: Tarek Sueiman
Publicerad av
Peter Höök - 18 jun 2019

Greenline Africa har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Sydafrika. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till cirka 40 miljoner kronor) plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter.

Sydafrika är ett land med hög solinstrålning och höga energipriser. Efter positiva signaler från industrikunder har Greenline Africa tecknat ramavtal med Absolicon Solar Collector AB om förvärv av en produktionslina som tillverkar Absolicons koncentrerande solfångare T160.

Greenline Africa är ett team med hängivna experter inom hållbarhet som arbetat många år med solvärme innan hittade Absolicon. Första kontakt skedde under hösten 2018 och i februari 2019 tecknade parterna först en sekretessöverenskommelse och sedan en överenskommelse om samarbete. De senaste fem månaderna har företaget presenterat Absolicons koncept för ett tjugotal företag i olika branscher och för finansiärer som vill investera i en produktionslina i Sydafrika.

Ramavtalet beskriver hur förvärvet skall ske och vilka separata avtal som skall upprättas i processen. Intäkterna från försäljningen kan inordnas i tre grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning. Därutöver kommer försäljning från Solar++ och möjligt delägarskap i produktionslinan.

Produktionslinan är av samma modell som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen med två sexaxliga robotar som har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon konsultstöd för marknadsarbete och teknisk utbildning. Operatörerna får utbildning i att köra linan medan säljarna och teknikerna får utbildning i att projektera solfångarinstallationer. Det totala värdet av hårdvara och aktiviteter som omfattas av avtalet uppskattas till cirka 40 miljoner kronor.

Annons

Annons

Annons