Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Sverige högt rankat i EU:s digitaliseringsindex

Sverige placerar sig på en andraplats när det gäller digitalisering. Arkivbild
Sverige placerar sig på en andraplats när det gäller digitalisering. Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 14 jun 2019

Enligt den nyligen publicerade DESI-rapporten där EU-kommissionen rankar EU:s medlemsstater utifrån digital ekonomi och samhälle, placerar sig Sverige på en andraplats, med ett index på 69,5.

– De resultat vi ser från DESI-rapporten ligger väl i linje med de resultat som OECD presenterade i sin Sverige-studie tidigare i år. Även OECD pekade på potentialen av att öka användningen av stora datamängder och behovet av satsningar på öppna data för att Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt, innovationsdrivande och kunna behålla en relativt god välfärd, säger Magdalena Norlin-Schönfeldtchef Analys och omvärld på DIGG.

DESI är ett sammansatt index som består av ett stort antal indikatorer kopplade till medlemsstaternas utveckling inom digitaliseringsområdet. Indexet består av fem huvudområden; Konnektivitet, Humankapital, Användning av internettjänster, Integrering av digital teknik samt Digitala offentliga tjänster. I 2019 års sammanställning har ett antal förändringar gjorts för att bättre anpassa indexet till den senaste tekniska utvecklingen. Detta innebär att DESI nu även omfattar indikatorer rörande till exempel 5G-beredskap, kvinnliga IKT-specialister, personer med universitetsexamen i IKT, samråd och röstning på nätet samt utbyte av medicinska uppgifter.

Annons

Annons

Annons