Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Pessimistisk småföretagsbarometer

Konjunkturen hos landets småföretag fortsätter att försvagas. Foto: Företagarna
Konjunkturen hos landets småföretag fortsätter att försvagas. Foto: Företagarna
Publicerad av
Peter Höök - 11 jun 2019

Konjunkturen hos landets småföretag fortsätter att försvagas. För andra året i rad faller den samlade konjunkturindikatorn[1] och är nu på den lägsta nivån sedan 2013. Framtidsoptimismen är trots det stark och sju av tio företag ser goda möjligheter att expandera. Det visar Småföretagsbarometern som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

För andra året i rad har småföretagskonjunkturen mattats av. Förutom en svagare utveckling i omvärlden begränsas småföretagens möjligheter att växa av kapacitetsbrister. Fyra av tio företag har tvingats tacka nej till order under det senaste året på grund av att de redan har fullt upp eller att de saknar medarbetare med rätt kompetens.

– Tydligast syns trenden i de minsta företagen och det är också de som kan vara mest sårbara vid konjunkturförändringar. De har fullt upp med vardagen och hinner helt enkelt inte med att planera för framtiden, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank.

Samtidigt brottas allt fler företag med en svagare lönsamhetsutveckling på grund av en ökad priskonkurrens och en svag krona. Det gäller i synnerhet småföretag med importverksamhet och de som verkar inom handeln.

– För exporterande företag kan en svag krona både vara bra och dåligt, men generellt gynnas svensk export av att svenska produkter relativt sett blir billigare. För de företag som på något sätt sysslar med import är det däremot mindre positivt. Valutakursen har dessutom en relativt sett större negativ påverkan på småföretagen eftersom import är relativt vanligare bland småföretagen än export, dessutom är möjligheterna att valutasäkra begränsade, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Småföretagsbarometern andas dock fortfarande optimism. Sju av tio företag anser att de har goda möjligheter att expandera men det finns också flera tillväxthinder. Det främsta är svårigheterna för företagen är att hitta medarbetare med rätt kompetens. Därtill har digitalisering bidragit till en tuffare konkurrens, särskilt inom handeln där många företag inte hunnit eller haft förmågan att ställa om sin verksamhet för att konkurrera med nya aktörer.

– Inför ett sämre konjunkturläge och för att kunna möta den ökade konkurrensen behöver företagen se över sina inköps- och försäljningskanaler och förstå hur verksamheten påverkas av den förändrade spelplan som en allt snabbare teknisk utveckling ger, avslutar Daniel Wiberg.

Annons

Annons

Annons