Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 27 2019
Senaste Nytt

Industrikommunerna vill diskutera med Näringsdepartementet

Industrikommunerna vill ha regelförändringar. Arkivbild
Industrikommunerna vill ha regelförändringar. Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 23 maj 2019

Vid Svenska Industrikommunernas senaste möte i Örnsköldsvik fattades beslut att skapa en dialog med näringsdepartementet. Svensk industri behöver stå starkt rustad inför framtiden. Därför har Svenska Industrikommunerna skickat en skrivelse till departementet med innovativa och konkreta lösningar inom nedanstående fem områden.

Utmaningarna är mycket stora för landets små- och medelstora företag, SME-företag, avseende uppföljning av den vildvuxna floran av ansökningsprocesser kring tillväxt- och innovationsprojekt.

Industrikommunerna efterlyser mer av dialog och proaktiv rådgivning från berörda myndigheters sida i samband med bidragsprogrammen. Det borde hellre vara färre program som sjösätts och istället mer av uppsökande SME-support kopplade kring programmen.

Många av de Svenska Industrikommunerna ligger utanför storstadsområdena och bortom dessas infrastrukturer. Det finns en oro bland Industrikommunerna för att staten inte i tillräcklig grad reinvesterar i deras relevanta transportinfrastruktur. En rad exempel har redovisats som illustrerar behoven. Det är viktigt för företagen som finns inom Industrikommunerna att staten investerar i en modern infrastruktur.

Ett gammalt problem som återkommande tas upp i diskussionerna med små och medelstora företag är det som rör regelverken. Alla regeringar under de senaste fyra decennierna har haft program och ambitioner för att minska regelbördan för mindre företag.

En aktuell undersökning visar att en småföretagare i snitt lägger ner 10 timmar i veckan på administration. Många av de administrativa kraven är naturligtvis befogade. Samtidigt tycks omfattningen av regler öka. Tillväxtverket menar att kostnaden för företagen att efterleva och administrera lagar och regler ökar med ca 1,2 miljarder kronor per år.

Industrikommunerna vill diskutera med Näringsdepartementet om hur ett program för regelförändringar skulle kunna utvecklas.

Annons

Annons

Annons