Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Fem myndigheter agerar mot unga styrelsemålvakter

Alltfler unga engageras som bolagsmålvakter. Arkivbild
Alltfler unga engageras som bolagsmålvakter. Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 14 maj 2019

Allt fler unga vuxna agerar penningmålvakter och styrelsemålvakter. Nu går fem myndigheter ihop för att gemensamt öka kunskapen bland unga vuxna och vända trenden.

– Vi kan se att kriminella nätverk allt oftare använder ungdomar eller unga vuxna som penningmålvakter och styrelsemålvakter. Många gånger används också närstående till kriminella som styrelsemålvakter. Det finns en okunnighet kring den här typen av brott. Många är helt ovetande om att de begår en brottslig handling som kan leda till både böter och fängelse, säger Linda Staaf, chef för Polisens underrättelseenhet vid nationella operativa avdelningen.

För att stoppa nyrekryteringen av unga penningmålvakter och styrelsemålvakter går polisen nu ut med Skatteverket, Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten och Kronofogden i en gemensam kampanj för att informera om riskerna och konsekvenserna av att agera målvakt.

– Det är problematiskt att många unga möjliggör brottsupplägg, exempelvis genom att registrera sig som vd i ett företag medan kriminella tömmer det på tillgångar. För den enskilde individen kan det dessutom få allvarliga konsekvenser om personen i tidig ålder skuldsätter sig, säger Linda Staaf.

En målvakt som upptäcks och åtalas byts snabbt ut och en ny målvakt rekryteras som ersättare. Den ständiga tillgången och nyrekryteringen av målvakter är ett stort problem.

– Det är ett stort problem att kriminella döljer sig bakom någon annan. Målvakter möjliggör också användandet av företag som brottsverktyg vilket är ett problem för hela samhället. Bolagsverket har en viktig uppgift att hindra registreringen av målvakter, men allra bäst är det om rekryteringen av målvakter försvåras, säger Helene Thorgren, chef på företagsregistreringsavdelningen hos Bolagsverket.

– Det är viktigt att vi får stopp på flöden av brottspengar som tvättas. De kan många gånger kopplas samman med grova vapen och narkotikabrott, vilket gynnar tungt kriminella nätverk. Genom att gå ut gemensamt med flera myndigheter arbetar vi på flera fronter för att öka medvetenheten i samhället och förhoppningsvis kan det bidra till att färre rekryteras, säger Linda Staaf.