Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Smföretagarna kräver lag mot långa betaltider

45 dagars betaltid skulle inte upplevas som konstigt för en småföretagare. Foto: Småföretagarna
45 dagars betaltid skulle inte upplevas som konstigt för en småföretagare. Foto: Småföretagarna
Publicerad av
Peter Höök - 10 maj 2019

Tillgången till kapital utgör ofta ett hinder för småföretagare och försvåras bl a av kunders långa betaltider. I värsta fall kan den dåliga betalningsmoralen orsaka likviditetsproblem. Långa avtalade betaltider och/eller försenade betalningar är ett betydande och ständigt återkommande bekymmer. Agerandet förekommer både inom näringslivet och inom offentlig sektor. Trenden mot allt längre betalningstider drabbar inte bara det mindre företaget utan leder till ogynnsamma samhällsekonomiska konsekvenser för landet. Därför anser Småföretagarnas Riksförbund att det är dags för en lagstiftning för att stävja detta problem.

När leverantörer får vänta länge på betalningar samt dessutom betala in moms på fakturan innan kunden betalat denna, så har vi en situation där tillväxten i näringslivet hämmas. Istället för att göra egna investeringar agerar underleverantörer bank åt sina större kunder, åt kunder som egentligen har bättre förutsättning än leverantörerna att hitta konkurrenskraftig finansiering. Tittar man närmare på denna fråga så blir slutsatsen att båda parter skulle tjäna på att göra något åt detta. Landets ekonomi skulle dessutom må väl av mindre skuldsättning eftersom det finns flera samhällssektorer som har en problematik med hög skuldsättning.

Småföretagarnas Riksförbund är remissinstans på Näringsdepartementets promemoria: Krav på rapportering av betalningstider. Förbundet delar uppfattningen som framförs i promemorian att det inte finns någon entydig lösning på de långa betaltiderna. En uppförandekod kan ha ett visst värde, men vad vi kan se genom information från våra medlemmar så finns inga belägg för att koden hittills haft någon nämnvärd påverkan.

Annons

Annons

Annons