Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Allt fler sägs upp i Stockholm

Uppsägningarna av tjänstemän ökar. Arkivbild
Uppsägningarna av tjänstemän ökar. Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 23 apr 2019

Arbetsmarknaden för tjänstemän visar nu ett trendbrott och för första gången ökar uppsägningarna igen efter rekordåren med högkonjunktur. Andelen uppsagda tjänstemän har ökat med 29 procent första kvartalet i år jämfört med samma period förra året.

Arbetsmarknaden i storstadsregionen Stockholm följer i stort samma mönster som för riket i sin helhet. En arbetslös tjänsteman i Stockholm behöver i snitt 8 månader för att ordna nytt jobb. Färsk statistik från trygghetsrådet, TRR, visar att 938 tjänstemän blev uppsagda och sökte stöd från TRR under årets första kvartal. Det är en uppgång med 29 procent eller 210 personer sedan första kvartalet förra året.

– Vi ser nu att trenden vänder i Stockholm precis som för landet i stort. Dock håller Stockholm som region emot något och redovisar den minsta nedgången bland landets storstadsregioner.  Vi märker inte någon tydlig tendens till lågkonjunktur, men trenden med den rekordstarka konjunkturen för arbetsmarknaden i Stockholm är definitivt bruten, säger Erica Sundberg, chef Stockholmsregionen, trygghetsrådet TRR.

Tre av fyra fick lika hög eller högre lön i sitt nya jobb och andelen kvinnor var högre än andelen män. 35 procent av kvinnorna som fick nytt jobb fick högre lön och 41 procent fick lika lön. Motsvarande andel för männen var 30 procent som fick högre lön och 42 procent som fick lika lön. 84 procent av de som fick nytt jobb fick en lika hög eller högre befattning.

Branschen service och tjänster rekryterade flest under kvartalet – 19 procent. Stat, kommun och landsting rekryterade 14 procent och data, it 13 procent.

Ny statistik visar att de yngre åldersgrupperna som blir uppsagda behöver kortare tid än de äldre att hitta ett nytt arbete. Åldersgruppen 20-29 år behöver i snitt fyra månader för att komma i nytt arbete. Gruppen 30-39 åringar får nytt jobb efter fem månader, 40-49 åringar sju månader. De som är över 50 behöver längst tid – 50-59 åringar nio månader och de över 60 år 13 månader.

– Det skiljer en hel del mellan yngre och äldre när det gäller hur snabbt man kommer i nytt jobb, säger Erica Sundberg. De äldre hittar också nytt jobb, resan tar bara lite längre tid och kräver mycket arbete med rätt inställning och attityd samt genom att nyttja sina kontakter och ha tålamod.

Annons

Annons

Annons