Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Investerar i onlinesystem till såglinje med fokus på Industri 4.0

Översiktsbild av såglinjen HewSaw R200. Foto: HewSaw Sweden.
Översiktsbild av såglinjen HewSaw R200. Foto: HewSaw Sweden.
Publicerad av
Peter Höök - 17 apr 2019

Sågverksindustrin har gjort stora tekniska framsteg under de senaste tio åren. Såglinjer är ett av de områden där repeterbarhet och kvalitet är extra viktigt. Huvudprioritering är att maximera sågutbytet ur varje timmerstock och säkerställa att alla trävaror har samma kvalitet.

HewSaw Sverige, ett dotterbolag till Veisto Oy som är tillverkare av sågmaskiner, har installerat en såglinje hos Vida Wood Nössemark. VIDA Wood tillverkar och säljer byggnadsvirke och brädor över hela världen, där de viktigaste marknaderna inkluderar Storbritannien, Sverige, Danmark, USA och Japan. För att upprätthålla hög kvalitet i Vida Woods produktion kontaktade HewSaw SPM Instrument för att hitta en högpresterande tillståndsövervakningslösning med fokus på datakvalitet och Industri 4.0 för sina högteknologiska produkter.

Valet föll på Intellinova Parallel EN. Systemet är det senaste och mest avancerade från SPM Instrument, bestående av sexton parallella kanaler som ger hög prestanda och flexibilitet när det gäller mätkonfiguration. Systemet är förberett för Industri 4.0, och erbjuder flera kommunikationssätt vilket möjliggör integration i kundens styrsystem. Systemet kompletteras med tjugosex DuoTech-accelerometrar och åtta temperaturtransmitters. DuoTech förenar vibrations- och stötpulsmätning i en enda sensor. Genom att kombinera Intellinova Parallel EN och DuoTech kan kunden dra full nytta av de patenterade HD-teknologierna för konditionsmätning, som ger extremt långa varningstider vid nedsatt mekanisk kondition. Tidig varning maximerar kundens planeringshorisont och möjliggör ökad maskintillgänglighet.

Claes Backlund, vd för HewSaw Sverige, kommenterar:

– Denna installation hos VIDA Nössemark är en pilotanläggning för oss där vi tillsammans med VIDA ser fram emot att lära oss ännu mer om hur vi ska kunna kontrollera vår effektiva sågmaskin. VIDA är en mycket bra partner i detta projekt då de har ett tydligt mål med denna installation. Vi på HewSaw har bestämt att lyfta nivån ytterligare på våra installationer och som ett led i detta att bli mer processorienterade med SPM lagerövervakningssystem.  Detta kommer att bidra till att HewSaw kommer fortsatt att vara marknadsledande på sönderdelningsmaskiner för sågverksindustrin.

Installation och driftsättning av systemet utfördes av SPMs servicetekniker och sker under våren 2019. Lösningen kommer att innehålla en tillståndsövervakningstjänst från SPM där försämrat driftläge rapporteras till kunden via webbportalen SPM Servicenet. Personal från kunden kommer också att delta i en grundläggande kurs i tillståndsövervakning vid SPM Academy samt en systemspecifik träning på plats.

Annons

Annons

Annons